ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ КОТКА ПРИКОЧУВАЛЬНОГО ПРИЗМАТИЧНОГО «СТЕП КПП-6»

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Оцінювання якості виконання технологічного процесу котком «СТЕП КПП-6»
за такими критеріями, як інтенсивність і ступінь ущільнення ґрунту, рівномірність ущільнення дна, ступінь руйнування розтрісканої поверхні ґрунту, відповідність отриманих при випробуваннях значень рівням фахового оцінювання.
Методи досліджень. Аналітичний огляд конструкції, польовий експеримент, визначення
показників стандартизованими методиками та статистична обробка даних.
Результати досліджень засвідчили, що коток прикочувальний призматичний «СТЕП КПП-6» чітко виконує технологічний процес коткування із задовільними показниками якості роботи та може ефективно використовуватися за призначенням.
Прикочуючи поверхню ґрунту, коток одночасно інтенсивно діє і на дно, ущільнюючи його, чим забезпечується тісне прилягання насінини до дна насіннєвого ложа для отримання рівномірних і дружних сходів.
Щільність ґрунту в шарі до 15 см до проходу котка становила 0,97 г/см3, після проходу – 1,15 г/см3,
ущільнення – 0,18 г/см3. Зі зростанням глибини попереднього обробітку ґрунту після проходження котка відмічається різке зниження ступеня ущільнення ґрунту від 72% (за середньої глибини 5 см) до 58% (за середньої глибини 10,6 см). Також істотним є зниження інтенсивності та рівномірності ущільнення дна: від 100% до 32% і від 24% до 10% відповідно.
Додатковою коток забезпечує руйнування і розпушення розтрісканої поверхні поля на 88 % за один прохід, до 97% за два проходи як до сівби, так і за наявності сходів культурних рослин.
Висновки. Дослідженнями встановлено, що коток «СТЕП КПП-6» завдяки універсальним
конструкційно-технологічним рішенням задовольняє технологічні вимоги споживача, якісно виконує технологічний процес коткування, що, поряд із привабливою ціною, ставить машину в лінійку якісних імпортозаміщувальних пропозицій.
Рекомендується використовувати коток «СТЕП КПП-6» перед сівбою, після глибокої культивації для осаджування ґрунту, формування нижніх горизонтів і запобігання їхньому висушуванню шляхом покриття поверхні спушеним шаром ґрунту та після сівби для забезпечення контакту насіння з ґрунтом, ефективний при руйнуванні розтрісканої поверхні ґрунту без рослин та з наявними сходами.
Ключові слова: прикочувальний коток, щільність ґрунту, ущільнення, глибина обробітку, руйнування кірки, розтріскана поверхня ґрунту.

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування