ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАКТОРІВ НА ВТОРИННОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності використання тракторів вторинного ринку за рахунок удосконалення технологічного процесу їхнього вхідного контролю. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: обґрунтовано методичні основи вхідного контролю якості тракторів на вторинному ринку; реалізовано на практиці запропонований алгоритм технологічного процесу вхідного контролю якості трактора на вторинному ринку з визначення основних функціональних, ергономічних і тягово-енергетичних показників.
Методи дослідження. Матеріалами та вихідними даними для досліджень стали основи кваліметричного оцінювання тракторів із урахуванням специфічних особливостей розвитку вторинного ринку тракторів. Методи досліджень полягали у вивченні, аналізі, порівнянні, узагальненні й оцінюванні даних стосовно результатів визначення споживчих властивостей тракторів в умовах їхньої експлуатації.
Результати дослідження. Вторинний ринок тракторів в Україні знаходиться у стадії становлення, під час якого оцінюється насамперед їхня працездатність, що характеризує не лише здатність працювати (виконувати необхідні функції), а й відповідати нормативно-технічній і конструкторській документації. На сьогодні в Україні продаються, в основному, вживані трактори загального призначення типів «ХТЗ-170», «МТЗ-80» і трактори «John Deere» серії 8R, під час придбання яких прогнозується їхня працездатність за наявності пошкоджень, що проявляються у порушенні справності трактора за збереження його працездатності. Базуючись на результатах досліджень і досвіду інших країн, у цій роботі обґрунтована необхідність запровадження в Україні окремого нормативно-правового акту, яким регламентувалися б вимоги і процедури оцінки відповідності для одиничних зразків уживаної сільськогосподарської техніки, придбаної на вторинному ринку.
Висновок. Важливим напрямом підвищення технічної оснащеності аграрного сектору України, а також завантаження ремонтних та інших агросервісних підприємств є розвиток і ефективне функціонування вторинного ринку тракторів і сільгоспмашин, що дозволить прискорити й поліпшити кількісний та якісний склад машино-тракторного парку. При цьому одним із основних елементів у системі підвищення якості сільгосптехніки є належна організація вхідного контролю цієї продукції на вторинному ринку. Питання уведення в експлуатацію (реєстрації) тракторів, закуплених на вторинному ринку, зараз остаточно не врегульоване в Україні і потребує розроблення окремого нормативно-правового акту.
Ключові слова: трактор, споживчі властивості, вторинний ринок, вхідний контроль, вимірювальна техніка, прогнозування працездатності, реєстрація тракторів.

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування