ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ ГІДРООБ’ЄМНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ ТРАКТОРІВ

Автор(и)

Анотація

Анотація
Мета дослідження. Метою дослідження є підвищення рівня технічної готовності тракторів за показниками технічного стану рульового керування за рахунок удосконалення процесу його діагностування. Для досягнення поставленої мети необхідно обґрунтувати оціночні показники та розробити метод випробувань гідрооб’ємного рульового керування тракторів із застосуванням методу парціальних прискорень.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є використання методу парціальних прискорень. Цей метод засновано на переході від векторної суми сил у просторі до векторної суми прискорень у просторі. Це дає змогу зберегти фізичну суть отриманого векторного рівняння, що описує рух динамічної системи. Метод парціальних прискорень, на відміну від класичних методів, передбачає приведення рівнянь динаміки до рівнянь кінематики (принцип кінемодинаміки). Саме на цьому принципі й базуються подальші дослідження.
Результати дослідження. Розроблено метод випробувань гідрооб’ємного рульового керування тракторів із застосуванням методу парціальних прискорень. В якості діагностичного показника запропоновано час повороту коліс трактора з крайнього в крайнє положення. Встановлено, що тривалість повороту коліс трактора з крайнього в крайнє положення буде корелюватися певним чином із прискореннями, що виникають при цьому, передньої і задньої напіврам такого трактора. Прискорення повороту задньої напіврами є більш вираженими порівняно з прискореннями передньої напіврами. Це пояснюється різними значеннями показника їхніх мас. Вимірювання показника є можливим з використанням методу парціальних прискорень із використанням вимірювальних комплексів на основі акселерометрів.
Висновок. Реалізація розроблених за запропонованою методикою методів оцінки якості агрегатів і вузлів рульового керування трактора дозволить під час випробувань і в експлуатації прискорено оцінити їхню відповідність технічним умовам та умовам безпеки руху. Застосування методу парціальних прискорень дає змогу (без наявності спеціального майданчика для ходових випробувань) зробити висновок про технічний стан елементів і вузлів гідрооб’ємного рульового керування трактора. Діагностичними показниками запропоновано подовжню складову прискорення, що виникає при повороті направляючих коліс. Трудомісткість випробувань за цим методом у порівнянні з відомими знижується у 3,28 рази, також знижується витрата робочої рідини на
2,7 кг, оскільки усувається операція демонтажу агрегатів.
Ключові слова: трактор, гідрооб’ємне рульове керування, випробування, час повороту, показник стану, метод.

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування