МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАКТОРА ЗА НЕСТАБІЛЬНОЇ ЗЧІПНОЇ ВАГИ

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності використання зчіпної ваги трактора
в тяговому режимі шляхом зниження нерівномірності розподілу вертикальних реакцій між
колесами.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих
наукових результатів відносно теорії трактора в тяговому режимі. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки завдань дослідження використовувалися аналітичний метод і порівняльний аналіз. Для створення емпіричних моделей трактора використано основні положення теорії ймовірностей.
Результати дослідження. Сформульовано основні положення методології оцінювання тягових властивостей трактора при нестабільності зчіпної ваги. Обґрунтовано метод оцінювання вертикальних реакцій на колеса трактора, який базується на вимірюванні вертикальної реакції на одному з чотирьох коліс. Доведено, що найбільшу ймовірність рівного розподілу вертикальних реакцій між колесами однієї осі мають трактори зі зміщенням до передньої або задньої осям центру мас, найменшу – трактори з центром мас посередині між осями. Теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено, що у ході виконання трактором орних робіт при нерівномірному розподілі навантажень на борти забезпечується його робота з максимальним тяговим ККД за заблокування ведучих передньому і задньому мосту.
Висновок. Обґрунтовано методологію оцінювання впливу положення центру мас трактора на його тягові властивості. Відкритим залишається питання оцінювання впливу центру мас трактора на його тягові властивості при агрегатуванні з навісними, причіпними та комбінованими сільгоспмашинами.
Ключові слова: трактор, тягові властивості, зчіпна вага, центр мас, вертикальні реакції, ведучі мости, блокування.

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування