СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МАШИНОВИПРОБУВАЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРНДІПВТ ІМ. Л. ПОГОРІЛОГО

Автор(и)

Анотація

Метою цієї роботи є опис історичного шляху становлення та розвитку системи машиновипробувань і створення та розвитку головної наукової установи України з випробування техніки і технологій сільського господарства УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Методи дослідження – історико-науковий, діалектико-логічний, бібліографічно-статистичний, проблемно-хронологічний, що сприяли комплексному аналізу предмета дослідження на принципах всебічності, історизму й наукової об’єктивності пізнання.
Результати. Відомо, що система машиновипробування виконує важливу науково-технічну й державно-громадську функцію, яка пов’язує сільськогосподарське виробництво і сільськогосподарське машинобудування з позицій прискореного відпрацювання нових машин та обладнання і своєчасного прогнозування напрямів розвитку конкурентоспроможної техніки і технологій, виконання державних і галузевих стандартів, охорони довкілля, інформування та захисту споживачів.
Ці важливі функції покладено сьогодні на УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – одну з провідних державних науково-випробувальних установ України, яка об’єднує головний науково-дослідний інститут із прогнозування і випробування сільськогосподарської техніки і технологій та зональні випробувальні організації (Львівську, Південно-Українську та Харківську філії) в єдину науково-випробувальну установу.
Висвітлені в цій роботі етапи становлення та розвитку машиновипробувальної справи включають діяльність Української зональної машиновипробувальної станції (УкрМВС, 1948-1976 рр.), Всесоюзного науково-дослідного інституту з випробовувань машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва (ВНДІВМОТ, 1976-1991 рр.); Українського науково-дослідного інституту з прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрНДІПВТ, з 1991 р.), якому 26 грудня 2003 року присвоєно ім’я відомого в Україні та за її межами вченого-випробувача, академіка Української академії аграрних наук, доктора технічних наук, професора Леоніда Погорілого.
Висвітлено основні напрямки науково-дослідної та випробувальної діяльності УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого у контексті сучасних проблем і завдань.
Ключові слова: машиновипробування, сільське господарство, агротехнології, УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого.

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування