Вплив систем обробітку грунту на ефективність вирощування кукурудзи на зерно

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Порівняльна оцінка ефективності вирощування кукурудзи на зерно в умовах традиційних і альтернативних систем обробітку ґрунту.
Методи досліджень: гіпотеза, експеримент, спостереження, польовий, лабораторний, візуальний і порівняльно-розрахунковий метод.
Результати досліджень. Польові дослідження проводилися в ґрунтово-кліматичних умовах Заходу України на полі з дерново-підзолистими легкосуглинковими ґрунтами.
Для проведення досліджень закладено ділянки з різними системами обробітку ґрунту: ділянка 1 – традиційна система (оранка на глибину 30 см плугом Lemken Opal 090 в агрегаті з трактором John Deere 6135B); ділянка 2 – консервувальний обробіток (чизелювання ґрунту на глибину
45 см глибокорозпушувачем Bednar Terralend TN 3000 в агрегаті з трактором Fend 722); ділянка 3 – мульчувальний обробіток (дискування на глибину 15 см дисковою бороною БДТ-4,2 в агрегаті з трактором Fend 722);.
За результатами досліджень установлено, що на ділянці з традиційним обробітком ґрунту отримано вищі показники структури врожаю і найбільшу врожайність зерна — 10,61 т/га, що на
0,09 т/га більше відносно до варіанту з консервувальним грунтообробітком і на 0,95 т/га більше порівняно з мульчувальним грунтообробітком.
Оранка за традиційним грунтообробітком потребує значних витрат енергетичних і трудових ресурсів. Затрати праці на оранці в 2,5 раза більші, ніж для виконання консервувального обробітку грунту і в 3,96 рази перевищують затрати трудових ресурсів на мульчувальному грунтообробітку. Аналогічну ситуацію відзначено і за витратами палива - на оранку витрачається у 1,52 і 2,01 рази більше палива відносно виконання глибокого розпушування і дискування відповідно.
Прямі експлуатаційні витрати на виконання оранки були найбільшими і становили 1661 грн/га, що на 618 і 986 грн/га більше відносно до затрат на глибоке розпушування і дискування відповідно.
Завдяки підвищенню врожайності на ділянці з традиційним обробітком ґрунту економічний ефект становив 7334 грн/га порівняно з упровадженням мульчувального грунтообробітку. На ділянці з консервувальним грунтообробітком економічний ефект — 7232 грн/га відносно ділянки, де застосовувалася мульчувальна система грунтообробітку.
Висновки. Результати проведених досліджень і обчислень вказують на те, що системи обробітку ґрунту, які передбачають глибоке полицеве й безполицеве розпушування (традиційна і консервувальна) забезпечують підвищення врожайності й ефективності вирощування кукурудзи на зерно.
Ключові слова: дослідження, кукурудза, системи обробітку ґрунту, врожайність, ефективність.

Біографія автора

О. Крупич, Львівський національний аграрний університет

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22