Вплив норм унесення фосфорно-калійних добрив на ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах заходу України

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Оцінити вплив різних доз унесення фосфору (Р) та калію (К) на врожайність та економічну ефективність вирощування кукурудзи на зерно й визначити найбільш оптимальну норму внесення поживних елементів.
Методи досліджень: гіпотеза, експеримент, спостереження, польовий, лабораторний, візуальний і порівняльно-розрахунковий методи.
Результати досліджень: Польові дослідження проводилися у ґрунтово-кліматичних умовах західної провінції Лісостепу України на полях Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та ТзОВ “Жовківський ППР” у 2022 році.
Для визначення ефективної норми внесення поживних елементів під передпосівний обробіток закладено шість варіантів дослідів із різними дозами внесення добрива.
Отримані експериментальні дані засвідчують на позитивний вплив фосфорно-калійних добрив на формування приросту врожаю зерна кукурудзи, проте збільшення норми унесення РК не завжди гарантує збільшення врожаю.
Найбільший приріст урожаю (5,31 т/га), порівняно з контролем, одержано на ділянці, де внесено 300 кг/га добрива (Р60К60). Урожайність на контролі (без внесення РК) становила 6,25 т/га.
Однак найбільший питомий приріст урожаю (0,032 т/кг) отримано в досліді, де передбачалося внесення 150 кг/га нітроамофоски (Р30К30).
Затрати на внесення різних норм нітроамофоски на 2707-7851 грн/га більші порівняно з контролем. Однак упровадження цього прийому сприяє приросту врожаю на 1,92-5,31 т/га та прибутку (ефекту від внесення РК) на 12,6-34,8 тис.грн/га.
Окупність внесення нітроамофоски становить 4,41-8,43 грн/грн. Найменшу окупність зафіксовано в досліді з внесення нітроамофоски в нормі 300 кг/га.
Найбільший прибуток та окупність добрива отримано на ділянці, де внесено нітроамофоску нормою 150 кг/га. Це і є оптимальною нормою внесення нітроамофоски для підвищення вмісту поживних елементів фосфору і калію в грунті.
Висновки. Установлено оптимальну норму внесення азоту, фосфору і калію для досліджуваних умов і технології вирощування кукурудзи на зерно, яка становила N110Р60К75.
Ключові слова: дослідження, кукурудза, система живлення, норма внесення, врожайність, ефективність.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22