Ефективність мікробних препаратів за обробки насіння пшениці озимої

Автор(и)

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу обробки насіння пшениці озимої мікробними препаратами перед сівбою для стимулювання росту та розвитку рослин, стійкості до хвороб і оптимізації живлення.
Мета дослідження – визначення впливу обробки насіння мікробними препаратами «Органік баланс» та «Органік баланс монофосфор» на продуктивність пшениці озимої.
Методи досліджень. Теоретичні – аналіз і синтез літературних інформаційних ресурсів, польові та лабораторні дослідження за загальноприйнятими методиками (проводили у 2017 р. в трьох наукових установах України, розміщених у різних агрокліматичних зонах).
Результати досліджень. У статті обґрунтовано доцільність використання обробки насіння пшениці озимої мікробними препаратами для підвищення врожайності культури та зниження собівартості продукції завдяки забезпеченню рослин рістстимулювальними речовинами і підвищенню засвоюваності елементів живлення. Обробка насіння мікробними препаратами істотно впливала на елементи структури продуктивності, спостерігалося зростання довжини колоса, маси зерна з колоса та маси 1000 зерен відповідно на 3,0-12,8 %, 0-10,5 % та 1,4-7,6 %.
Обробка насіння мікробними препаратами в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого підвищувала врожайність при застосовуванні «Органік баланс» нормою 1,5 л/т (приріст становив 0,34 т/га (6,6%) та «Органік баланс монофосфор» нормою 1,0 л/т – 0,64 т/га (12,4 %). В Інституті СГС та на Хмельницькій ДСГДС, підвищення продуктивності спостерігалося на всіх варіантах дослідження і коливалося від 0,2 (4,4 %) до 0,56 (12,4 %) та 0,48 (7,5 %) до 0,75 т/га (11,7 %) відповідно. У середньому в розрізі трьох агрокліматичних зон при обробці насіння біопрепаратами врожайність зросла на 0,11-0,56 т/га або 2,1-10,4 %. Кращим виявився варіант обробки насіння біопрепаратом «Органік баланс монофосфор» нормою 1,0 л/т, приріст у середньому становив 0,56 т/га (10,4 %).
Висновки. Обробка насіння біопрепаратами сприяє повнішій реалізації біологічного потенціалу врожайності та підвищує адаптивні властивості пшениці озимої в природно-кліматичних зонах України, що проявляється зростанням довжини колоса, маси зерен у колосі та маси 1000 зерен і відображається на врожайності, приріст якої склав 0,11-0,56 т/га або 2,1-10,4 %. Кращим виявився варіант, де насіння оброблялося біопрепаратом «Органік баланс монофосфор» нормою 1,0 л/т, приріст у середньому становив 0,56 т/га (10,4 %).
Ключові слова: мікробні препарати, обробка насіння, пшениця озима, врожайність.

Біографії авторів

А. Дацько, ТОВ «Інститут прикладної біотехнології»

канд. с.-г. наук

М. Новохацький , УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук

Л. Квасніцька, Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН

канд. с.-г. наук

Н. Умрихін, Інститут сільського господарства Степу НААН

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22