Інженерний менеджмент функціювання автоматизованої системи стабілізації ходу сошника посівного агрегата системотехніки рослинництва

Автор(и)

  • І. Сівак Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6297-587X

Анотація

Мета дослідження – обґрунтування аналітичних положень інженерного менеджменту функціювання автоматизованої системи стабілізації ходу сошника посівного агрегата системотехніки рослинництва. Практичним результатом буде формування вихідних положень Smart-технології інженерного менеджменту зміни станів незалежних елементів системотехніки рослинництва.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів відносно інженерного менеджменту стану незалежних елементів системотехніки рослинництва та використання системного підходу. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки завдань дослідження використовувався аналітичний метод і порівняльний аналіз. У ході створення аналітичних моделей використані основні положення теорії системотехніки, методології системного аналізу, теорії матриць, диференціальних обчислень і дослідження за теорією графів, теорії марківських процесів, теореми Логранжа.
Результати дослідження. У статті розглянуто рішення, які обґрунтували диференційні рівняння математичного опису сошникової групи через систему на ланку і для кожної ланки. Для цього автор скористався представленням диференційних рівнянь, які описують функціювання системи, передатними функціями кожної ланки. Автор обгрунтував модель функціювання двофазної сошникової системи для технологій точного землеробства. Аналіз такої моделі дає змогу обрати структуру та значення параметрів керівної дії закону регулювання, які забезпечують досягнення усталеності процесу функціонування, а також роботу за допустимих значень помилки слідкування за виконанням завдання.
Висновок. У результаті проведених досліджень отримано нові, науково доведені технічні та технологічні рішення та розробки, спрямовані на обґрунтування аналітичних положень інженерного менеджменту функціювання автоматизованої системи стабілізації ходу сошника посівного агрегата системотехніки рослинництва, які в подальшому слугуватимуть вихідними положеннями Smart-технології інженерного менеджменту.
Ключові слова: агрегат, інженерний менеджмент, посів, сошник, сільськогосподарська машина, системотехніка.

Біографія автора

І. Сівак, Національний університет біоресурсів і природокористування України

канд. техн. наук, доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування