Вплив розміщення робочих органів секції агрегату смугового обробку грунту на тяговий опір та витрату палива

Автор(и)

  • А. Дворник Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8242-4250

Анотація

Мета дослідження. Обґрунтування тягового опору з визначенням витрати палива зі зміною взаємного розміщення робочих органів секції агрегата для смугового обробітку ґрунту. Практичним результатом буде використання отриманих даних під час комплектування агрегата для смугового обробітку ґрунту енергетичним засобом.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів відносно агрегатів для смугового обробітку ґрунту. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки завдань дослідження використовувався аналітичний метод і порівняльний аналіз. Для встановлення зв’язків між параметрами взаємного розміщення робочих органів та якісно-енергетичними показниками використано статистичний метод кореляційно-регресійного аналізу.
Результати дослідження. Розрахунок відхилення між розрахунковими й експериментальними значеннями витрати палива під час роботи секції агрегата для смугового обробітку ґрунту за індексом детермінації показує, що індекс детермінації значень експериментальної та розрахункової залежності витрати палива від глибини обробітку ґрунту глибокорозпушувачем становить η2 = 0,91 відн. од., що свідчить про можливість використання отриманої розрахункової залежності для моделювання тягового опору та витрати палива агрегатами для смугового обробітку ґрунту залежно від глибини обробітку ґрунту глибокорозпушувачем, а також розташування переднього та відрізних дисків.
Висновок. На основі використання раціональної формули Горячкіна з уточненим значенням сили тертя отримано залежність для визначення тягового опору агрегата для смугового обробітку ґрунту й витрати палива. За індексом детермінації значень експериментальної та розрахункової залежності витрати палива від глибини обробітку ґрунту глибокорозпушувачем становить
η2 = 0,91 відн. од. Результати проведених досліджень показують, що для руйнування плужної підошви, сформованої під час використання плугів і дискових борін, необхідно встановлювати глибину обробітку глибокорозпушувачем 27 см за відстані між відрізними дисками 30 см, що забезпечує дотримання заданих агротехнічних вимог. Експериментально встановлено залежності, які пов’язують глибину обробітку ґрунту глибокорозпушувачем, відстань від глибокорозпушувача до осі переднього диска, відстань між відрізними дисками, відстань від глибокорозпушувача до осі відрізних дисків агрегата для смугового обробітку ґрунту витратами палива агрегатом для смугового обробітку ґрунту.
Ключові слова: секція агрегата для смугового обробітку ґрунту, глибокорозпушувач, передній диск, відрізні диски, індексі детермінації, тягового опору агрегата, витрата палива.

Біографія автора

А. Дворник, Національний університет біоресурсів і природокористування України

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування