Дослідження стану та перспектив оновлення законодавства України в секторі сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – розгляд стану розроблення та обґрунтування положень щодо подальшого оновлення та удосконалення системи затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів і їхніх компонентів на основі чинних сучасних актів Європейського Союзу (далі – ЄС) [Regulation (EU) 167/2013, 2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208, 2015;
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/68, 2015; Commission Delegated Regulation (EU)
№ 1322/2014, 2014; Commission Implementing Regulation (EU) 2015/504, 2015; Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, 2018].
Методи дослідження полягають у вивченні, аналізуванні, порівнянні, оцінюванні, узагальненні та систематизації даних щодо правових і технічних основ вітчизняного та європейського законодавства у сфері оцінки та підтвердження відповідності (затвердженні типу) сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Результати. Обґрунтовано необхідність розроблення оновленої системи затвердження типу на основі чинних сучасних законодавчих актів ЄС у секторі сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, визначено основні напрямки й аспекти оновлення нормативно-правових актів, наведено інформацію щодо стану розроблення проектів національних нормативно-правових актів (далі – НПА), розглянуто етапи подальших робіт із доопрацювання та прийняття НПА, окреслено проблемні питання імплементації в Україні європейських правових і технічних основ системи затвердження типу та надано пропозиції щодо їхнього вирішення.
Висновок. Реалізація результатів досліджень уможливить запровадження в Україні ак­туальної європейської моделі введення в обіг і надання на ринку сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, які відповідають європейським стандартам. У зв’язку з отриманням Україною статусу кандидата до вступу в ЄС необхідність оновлення технічного законодавства України у зазначеній сфері набуває подальшої актуальності. Урахування та впровадження оновлених європейських норм спрямовано на підвищення безпечності, зокрема екологічної, ефективності, конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської техніки, створення умов для розширення ринків її збуту.
Розроблення та введення в дію оновлених НПА також буде сприяти усуненню технічних бар’єрів у торгівлі зазначеною технікою, захисту ринку України від ввезення небезпечних і неякісних транспортних засобів та створенню передумов для взаємного визнання результатів затвердження типу між країнами ЄС і Україною.
Ключові слова: адміністративні вимоги, законодавство ЄС, затвердження типу, екологічні
вимоги, імплементація, нормативно-правовий акт, норми викидів забруднювальних речовин, міжнародні стандарти, орган затвердження, Регламенти ЄС, сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби, система гальмування, технічна безпека, технічні вимоги, технічний регламент, форми документів, функціональна безпека.

Опубліковано

2023-03-22

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування