МОДЕРНІЗАЦІЯ МАЛИХ СВИНОФЕРМ ІЗ ЗАМКНУТИМ ЦИКЛОМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – оцінити актуальність модернізації малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції. Методи досліджень. Аналітичні дослідження щодо актуальності модернізації малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції виконані методом опрацювання наявних наукових та інформаційних повідомлень. Результати досліджень. Організовуючи виробництво свинини на рівні господарств, найважливішими повинні бути заходи щодо потокового виробництва, формування однорідних технологічних груп свиней, відтворення стада, утримання свиноматок, якості кормових раціонів, створення належного мікроклімату, дотримання технології виробництва продукції. Одним з основних факторів, який стримує нарощування виробництва свинини, є недостатня кількість кормів, низька їхня якість та постійний дефіцит перетравного протеїну в кормових раціонах для свиней. Наявні приміщення малих свиноферм не в повній мірі відповідають сучасним вимогам до утримання різних технологічних груп свиней. Подальший розвиток свинарства потребує вирішення важливих питань щодо санітарно-захисних зон, благополуччя тварин та охорони довкілля. Важливо забезпечення в свинарстві біологічної безпеки та впровадження належних ветеринарних практик і стандартів. У більшості господарств з виробництва свинини генетичний потенціал вітчизняних порід свиней зараз використовують за репродуктивними якостями лише на 45-50 %, а за відгодівельними – на 20-25 %. У системі якісного поліпшення маточного поголів’я господарств недоліком слід вважати безсистемне використання вирощеного ремонтного молодняка свиней, 70 % продукції реалізують на м’ясокомбінати. Під час модернізації малих свиноферм із повним циклом виробництва свинини потрібно враховувати розмірно-ресурсні характеристики базових господарств для досягнення високої ефективності виробництва продукції. Висновки. За результатами аналітичних досліджень вперше оцінили актуальність модернізації малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції. Стримує нарощування виробництва свинини постійний дефіцит перетравного протеїну в кормових раціонах для свиней. Приміщення малих свиноферм не відповідають сучасним вимогам до утримання різних статевих та вікових груп свиней. Загалом, у свинарстві необхідно гарантувати біологічну безпеку та впровадження належних ветеринарних практик і стандартів. Спостерігається низький рівень реалізації генетичного потенціалу вітчизняних порід свиней, недоліком слід вважати безсистемне використання вирощеного ремонтного молодняка. Під час модернізації малих свиноферм потрібно враховувати ресурсні характеристики господарств для досягнення високої ефективності виробництва свинини.

Біографії авторів

С. Халін, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. екон. наук

Т. Бабинець, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. екон. наук

В. Смоляр, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15