ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СУШІННЯ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ СУШАРКОЮ МОДЕЛІ STELA AGRODRY MDB-XN 4/15-SU В ЖОРСТКОМУ РЕЖИМІ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень: визначення зміни вмісту вологи та її випаровування із зерна кукурудзи в процесі сушіння в жорсткому режимі зерносушарки шахтного типу Stela Agro Dry MDB-XN 4/15-SU. Методи і матеріали. Дослідження процесу сушіння, вмісту та випаровування вологи із зерна кукурудзи, проведені за результатами експериментальних досліджень якості функціювання зерносушарки Stela Agro Dry MDB-XN 4/15-SU. Сушарка встановлена на відкритому майданчику зернового елеватора. Теплоагент з температурою +110 °С формувався газовим плоским пальником «Roses & Wayler». Процес подачі теплоагента в шахту сушарки був стабільний та однорідний. Сушіння проводилось у безперервному жорсткому режимі, тобто значному зниженні вологи з 35 % до 13,5 % за один прохід через зерносушарку. Її продуктивність за таких умов становила 60 т/год. Час проходження зерна через сушарку від моменту завантаження до вивантаження становив 5 годин. Вологість зерна в потоці по висоті шахти вимірювався датчиками вологості сушарки. Виміряні дані реєструвалися та відображалися як цифрові результати вимірювання. Оцінку якості зерна виконано візуально – органолептичним методом. Для аналізу вмісту та випаровування вологи в зерні кукурудзи залежно від часу сушіння способом моделюванням побудовані графічні залежності. Результати. За результатами однофакторних експериментальних досліджень отримано статистичні дані вмісту вологи в зерні кукурудзи та під час її випаровування впродовж часу сушіння – 5 годин. Відповідно до них побудовано графіки зміни вмісту та випаровування вологи в процесі сушіння зерна. Результати свідчать, що на початку сушіння та за значної початкової вологості зерна (35 %) сушарка за одну годину знижує вологість до 7 %. На завершальному етапі сушіння, коли вологість зерна близька до кондиційної (наприклад, 15,5 % чи 13,5 %) зменшення вологи за годину сушіння становить всього 1 %. Загалом же за один прохід через сушарку вологість зерна зменшилася на 21,5 %. Такий режим сушіння зерна за один прохід зерна через сушарку характеризується як жорсткий. Органолептична оцінка свідчить, що незважаючи на такий жорсткий режим сушіння зерно зберегло всі вихідні показники, які характеризують його високу якість. Цього досягнуто завдяки здатності сушарки цього конструкційного виконання відбирати із зерна на заключному етапі сушіння незначну кількість вологи – всього 3-2 % за 1 годину сушіння. Аналіз результатів досліджень показує, що з початком сушіння вміст вологи в зерні зменшується. За тривалості сушіння до 3 годин спостерігається інтенсивний вихід вологи через оболонку зерна: віддача вологи зерном за 1 годину сушіння значна та інтенсивна і становить від 7 % до 4 %. Вміст вологи в зерні за такого режиму сушіння в цей період значно зменшився: від 35 % до 18,5 %. Подальше зменшення вмісту вологи в зерні, в процесі його переміщення по сушильних та охолоджувальних секціях, щадніше і спостерігається на рівні 2 %. Вологість зерна за таких умов сушіння зменшилась від 18,5 % до регламентованої для зберігання 13,5 %. Інтенсивніше випаровування води із зерна в процесі сушіння сушарка забезпечує на початку сушіння – 1,5 %, і щадніше – 1 % на завершальній стадії сушіння. Для порівняння ефективності сушіння шахтних сушарок виробництва різних фірм необхідно розділити їхній об’єм на продуктивність, звідки отримаємо час проходження зерна через сушарку. У випадку сушіння зерна з 35 % до 13,5 % та проходження ним сушарки Stela Agro Dry MDB-XN 4/15-SU і для зменшення вологи потрібно 317 т : 60 т/год = 5 год. У сушарок інших фірм за такої місткості і за такого розрахунку виходить близько 3 годин. Здавалось би, що ці сушарки працюють продуктивніше і в такому ж температурному режимі сушіння зменшує вологу набагато швидше. Втім, це не так, адже такий прискорений режим негативно позначається на якості зерна, яке сушиться, бо зерно за такого інтенсивного позбавлення вологи тріскається. Зерно, висушене в сушарці Stela AgroDry MDB-XN 4/15-SU, показує відсутність тріщин в зерні та свідчить про здатність сушарки до щадного сушіння. Висновки. Зернова сушарка шахтного типу Stela AgroDry MDB-XN 4/15-SU відповідно до конструкції та прийнятого технологічного режиму роботи забезпечує жорсткий режим сушіння зерна кукурудзи зі стартовою вологістю 35 % – інтенсивне зменшення вмісту і випаровування вологи в початковий період сушіння та подальший щадний режим зняття вологи (на рівні 2 %) до остаточної вологості зерна 13,5 % за одноразовий прохід зерна через сушарку. Якість висушеного зерна – відсутність механічного пошкодження зерна, властивого для такого режиму сушіння сушарками шахтного типу, забезпечується.

Біографії авторів

M. Новохацький, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук, доц.

M. Занько, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Л. Шустік, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук, ст. наук. спів роб.

Т. Гайдай, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15