ВПЛИВ КОЛІСНИХ РУШІЇВ ПОСІВНОГО АГРЕГАТА НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Оцінка впливу ущільнення ґрунту ходовими колесами трактора загрегатованого з просапною сівалкою на врожайність та ефективність вирощування кукурудзи на зерно. Методи досліджень – гіпотеза, експеримент, спостереження, польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий метод. Результати досліджень. Польові дослідження проводилися в ґрунтово-кліматичних умовах Заходу України. Дослідне поле характеризувалося дерново-підзолистими легкосуглинковими ґрунтами. Кліматичні умови проведення досліджень – середньодобова температура повітря у вегетаційний періоду кукурудзи – +16,9 °С, кількість опадів – 263 мм. Під час досліджень застосовували восьмирядкову сівалку Tempo 8 фірми Väderstad, яка агрегатувалася з трактором Fendt 722. У процесі виконання технологічної операції таким посівним агрегатом два висівні апарати працюють по слідах коліс трактора. За результатами досліджень встановлено, що кількість качанів у рядках по слідах трактора становила 42,2-49,6 тис.шт. /га і була меншою на 6,4-8,8 тис. шт./га (11,4-17,2 %) порівно з неущільненими ділянками поля. Також зафіксовано зменшення ваги зерна в качані по слідах трактора на 4-30 г залежно від гібриду. Урожайність зерна кукурудзи, висіяної по слідах трактора була меншою на 2,27-2,51 т/га (16,5 %-27,9 %) порівняно із цим показником на неущільнених рядках. Урожайність насіння досліджуваних гібридів (середнє значення по всіх восьми рядках) – 8,33-13,21 т/га. Зважаючи на те, що в ¼ рядків (у двох рядках по слідах трактора) зафіксовано меншу врожайність, середня врожайность зерна кукурудзи на площі зменшилась на 0,57-0,66 т/га (4,1-6,9 %) порівняно з цим показником на неущільнених рядках. Внаслідок негативного впливу ходової системи енергозасобу на ґрунт під час сівби погіршуються економічні показники вирощування кукурудзи. За умови усунення або мінімалізації ущільнення ґрунту ходовою частиною енергозасобу прибуток може збільшитися і на досліджуваних гібридах кукурудзи становитиме 19217-53921 грн./га. Внаслідок ущільнення ґрунту ходовими системами посівного агрегата відбувається зменшення прибутку на 4104-4536 грн./га. Висновки. У рядках по слідах трактора, внаслідок ущільнення ґрунту погіршуються умови росту і розвитку рослин, що відображається у нижчих показниках елементів структури врожаю (кількості качанів, ваги зерна з качана тощо) та зменшення врожайності і ефективності вирощування кукурудзи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15