ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА ЛЮБОФОС НА ПОСІВАХ ЛЮЦЕРНИ СОРТУ ЗАЙКЕВИЧА В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

У статті наведено результати досліджень використання на посівах люцерни сорту Зайкевича мінерального добрива Любофос NPK (Ca, S) 4-12-12-(5-20) за різних строків та норм внесення. Мета роботи. Останнім часом в Україні приділяють мало уваги кормовим рослинам і безпосередньо люцерні синій. Через зміни вимог до системи удобрення та з появою в Україні нових складних добрив, прийнято рішення в умовах кормової сівозміни науково-виробничого центру Білоцерківського НАУ дослідити вплив строків та норми внесення мінерального добрива Любофос на укісну врожайність зеленої маси люцерни сорту Зайкевича в роки вегетації. Методи дослідження: польовий, лабораторний, порівняльний, аналіз, узагальнення, математично-статистичний. Результати. Зіставляючи дані середньодобових температур і опадів, можна зробити висновок, що на тривалість вегетації між скошуваннями люцерни великий вплив мала температура повітря. Використання добрива Любофос має позитивний вплив на урожайність зеленої маси люцерни. Зі зростанням доз внесення добрива зростає й урожайність. За внесення 200 кг/га у фізичній масі Любофосу приріст, порівняно з контролем без добрив, складає 30 %, а внесення 400 кг/га збільшує врожайність на 67 %. Встановлено, що ранньовесняне підживлення рослин люцерни Любофосом є більш ефективним, ніж осіннє. Кращий результат урожайності становить 119,4 т/га або +225 % до контролю за внесення восени та весною по 400 кг/га ф. м. Любофосу, N32P96K96 (Ca40, S160). Аналіз урожайності між скошуваннями показує, що люцерна забезпечує найбільший вихід зеленої маси у першому (36,5 %) та другому (39,8 %) скошуваннях і суттєво нижче у третьому (23,7 %). Висновки. Упродовж трирічних досліджень вирощування люцерни синьої у Лісостепу України кращим варіантом одноразового використання мінерального добрива Любофос є весняне його внесення у нормі 400 кг/га, або N16P48K48 (Ca20, S80). Це забезпечило урожайність за роки використання 88,8 т/га. За таких умов виживаність рослин люцерни за період досліджень зросла на 47,1 % порівняно з контролем. За роздільного використання добрива Любофос кращим варіантом було внесення по 400 кг/га восени та весною, що склало N32P96K96 (Ca40, S160). Виживаність рослин до контролю на цьому варіанті найвища 47,2 %, а врожайність в сумі за 2020-2021 рік становила 119,4т/га.

Біографії авторів

Т. Панченко, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доц.

M. Новохацький, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук, доц.

M. Лозінський, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доц.

Ю. Федорук, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук

С. Горновська, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15