ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ НА РОЗВИТОК РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – встановити агротехнічну ефективність техніко-технологічного рішення сівалки Сlaydon під час сівби технічних культур на основі аналізу експериментальних даних якості сівби соняшнику стрічковим розкидним способом, визначити якість сівби за станом посівів у критичні фази росту і розвитку рослин порівняно з рядковим способом сівби (контролем). Методи досліджень. Інженерний аналіз конструкції. Спостереження та визначення біометричних показників рослин у посівах на основі кластерного аналізу розвитку рослин. Результати і висновки. За сівби соняшнику сівалкою Claydon, порівняно з контролем, формуються більш прийнятні умови для розвитку кожної рослини – оптимізується площа живлення і її форма, на основі покращеного на 56 % співвідношення сторін знижується конкуренція і взаємне затінення листової поверхні, відкладається на 5-7 днів конкурентний вплив сусідніх рослин, середньозважена маса кошика до моменту збирання врожаю збільшується на 10-20 %, більше ніж у два рази покращується збереження рослин до періоду збирання, що створює потенційні умови для отримання вищого врожаю. Сівалка Claydon може бути використана як альтернатива сівалкам точного висіву на сівбі соняшнику, що з урахуванням її застосування за традиційним призначенням – сівба насіння зернових та інших культур –значно знижує затрати суб’єктів господарювання на технічне переозброєння, прискорює темпи оновлення машинно-тракторного парку господарства сучасною, високопродуктивною технікою та запроваджує енергоощадні, інноваційні технології виробництва продукції рослинництва.

Біографії авторів

Л. Шустік, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук, с. н. с.

Т. Гайдай, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15