ПОТОКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ГРУНТУ: СТАН І ПРОГНОЗ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження. Обґрунтування напрямків удосконалення технологій і засобів потокового визначення щільності ґрунту в сучасних системах землеробства способом поглибленого аналізу теоретичних та експериментальних досліджень і наявних практик. Методи дослідження. Аналітичні дослідження принципів роботи сучасних засобів потокового моніторингу стану ґрунту. Порівняння теоретичних і експериментальних даних наявних систем і методів потокового визначення щільності та гранулометричного складу ґрунту. Результати дослідження. Систематизовано розрізнені засоби та методи потокового визначення агрофізичних характеристик ґрунту. Обґрунтовано перспективні методи потокового визначення щільності ґрунту на основі характеристик електромагнітних хвиль відбитих від поверхні. Висновки. Пріоритетний напрямок розвитку засобів потокового визначення щільності та гранулометричного складу ґрунту може базуватись на принципах взаємодії електромагнітних хвиль під час його обробітку. Поверхневе радіозондування доцільно використовувати на основі зв’язків діелектричної проникності та гістерезису з агрофізичними характеристиками ґрунту.

Біографії авторів

В. Кравчук, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р техн. наук, проф., акад. НААН

В. Сінченко, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р с.-г. наук, проф.

М. Іванюта, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15