НФОРМАЦІЙНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СЕРВІСНИМ ВІДНОВЛЕННЯМ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження: обґрунтування інформаційно-динамічної моделі управління сервісним відновленням працездатності зернозбиральних комбайнів. Практичним результатом буде формування Smart-технології інженерного менеджменту забезпечення працездатності зернозбиральних комбайнів.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів відносно інформаційно-динамічних моделей управління сервісим відновленням працездатності складних технічних систем, зокрема зернозбиральних комбайнів, та використання системного підходу. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки задач дослідження використовувався аналітичний метод та порівняльний аналіз. Для створення емпіричних моделей використані основні положення теорії системотехніки, методології системного аналізу та дослідження за теорією графів.
Результати дослідження. У статті розглядались дані, які мають статистичну достовірність як унімодальні та відповідні одному з відомих законів розподілу випадкових величин за критерієм Пірсона. Після формування сукупності контрольованих унімодальних параметрів виконано аналіз їхнього взаємного впливу задля таких потреб: перевірка незалежності вибраних параметрів, виявлення закономірностей між параметрами, визначення порядку використання параметрів моделі.
Із розрахованих даних втрат коефіцієнта технічної готовності зернозбиральних комбайнів випливає, що 40,3 % втрат коефіцієнта технічної готовності пов’язано з простоєм в очікуванні технічного обслуговування і ремонту зернозбиральних комбайнів та з очікуванням відправки на відновлення працездатності зернозбирального комбайна, технічне обслуговування і ремонт складають у втраті коефіцієнта технічної готовності 32,5 %. Найбільші втрати коефіцієнта технічної готовності з усіх видів технічного обслуговування і ремонту припадає на друге номерне технічне обслуговування 9,5 %, непланові ремонти разом з очікуванням непланових ремонтів та очікуванням пересилки становлять 25,2 % у втратах коефіцієнта технічної готовності, що пов’язано з низькою надійністю досліджуваних зернозбиральних комбайнів.
Висновок. У результаті проведених досліджень отримано нові науково обґрунтовані технічні та технологічні рішення та розробки, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування виробничих процесів відновлення працездатності зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємствах. Внаслідок виконаного аналізу об’єкта дослідження та світового досвіду організації виробничих процесів визначено базові функціональні підсистеми, які мають входити до складу запропонованої моделі. Організація моніторингу експлуатації та технічного стану зернозбиральних комбайнів: збір інформації про роботу зернозбиральних комбайнів, режими експлуатації зернозбиральних комбайнів і технічний стан з бортових МСУ, а також (у разі нестачі інформації) зі стаціонарних і переносних автоматизованих систем технічного діагностування, які використовуються в сервісних агропромислових підприємств. Структура запропонованої інформаційно-динамічної моделі управління сервісним відновленням працездатності зернозбиральних комбайнів має характерні відмінності від сучасних інноваційних підходів, щодо фокусування саме на можливостях реалізації Smart-технології інженерного менеджменту забезпечення працездатності зернозбиральних комбайнів.
Ключові слова: відновлення, коефіцієнт технічної готовності, зернозбиральний комбайн, надійність, працездатність, ремонт.

Біографія автора

Л. Тітова, Національний університет біоресурсів і природокористування України

канд. техн. наук., доц

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування