ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТАНУ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМОТЕХНІКИ РОСЛИННИЦТВА

Автор(и)

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування аналітичних положень інженерного менеджменту стану незалежних елементів системотехніки рослинництва. Практичним результатом буде формування вихідних положень Smart-технології інженерного менеджменту зміни станів незалежних елементів системотехніки рослинництва.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів відносно інженерного менеджменту стану незалежних елементів системотехніки рослинництва та використання системного підходу. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки задач дослідження застосовувався аналітичний метод і порівняльний аналіз. Створюючи аналітичні моделі, використали основні положення теорії системотехніки,
методології системного аналізу, теорії матриць, диференціальних обчислень і дослідження за теорією графів, теорії марківських процесів і теореми Бернуллі.
Результати дослідження. У статті розглянуто рішення, які дали змогу обґрунтувати диференціальні рівняння, які характеризують зміни станів сільськогосподарських машин в сукупності системотехніки рослинництва, аналогічні яким у теорії марківських процесів називаються рівняннями розмноження та загибелі. В аналітичному дописі застосовано ергодичну властивість марківських процесів, згідно з якими встановлено існування граничного або встановленого режиму стаціонарного ймовірнісного процесу зміни станів сільськогосподарських машин у сукупності системотехніки рослинництва.
У статті розглянуто моделі ймовірності зміни станів сільськогосподарських машин у сукупності системотехніки рослинництва, які прагнуть до граничних значень P0,P1,P2,…,Pz і не залежать від початкового розподілу P0. Розв’язуючи ці моделі для режиму, можна знайти ймовірності Pn, де
n = 0, 1, 2, 3,…,z, усіх можливих станів сільськогосподарських машин у сукупності системотехніки рослинництва. Це використано для визначення рівня технічної готовності сільськогосподарських машин. Відповідно до теореми Бернуллі, встановлено, що зі збільшенням кількості дослідів, а саме переходів станів в аналізованому випадку, частота події сходиться по ймовірності з імовірністю події і для режиму.
Висновок. У результаті проведених досліджень:
- отримано нові науково обґрунтовані технічні та технологічні рішення і розробки, спрямовані на обґрунтування аналітичних положень інженерного менеджменту стану незалежних елементів системотехніки рослинництва, які в подальшому будуть слугувати вихідними положеннями Smart-технології інженерного менеджменту;
- підтверджено, що інтенсивність відновлення, крім кількості несправних сільськогосподарських машин у структурі технологій виробництва продукції рослинництва, залежить також від характеру несправностей і виду усунення несправностей і від типу засобів інженерного менеджменту, за яких ці несправності усуваються;
- обґрунтовано аналітичні положення визначення взаємного зв’язку між коефіцієнтом технічної готовності сільськогосподарських машин, надійністю сільськогосподарських машин та потужністю засобів інженерного менеджменту у структурі технологій виробництва продукції рослинництва.
Ключові слова: відновлення, коефіцієнт технічної готовності, сільськогосподарська машина, надійність, системотехніка.

Біографія автора

І. Сівак , Національний університет біоресурсів і природокористування України

канд. техн. наук., доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування