МЕТОД СТРУКТУРНИХ СХЕМ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ГІДРОСИСТЕМ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

Автор(и)

  • Д. Задорожнюк Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3869-7213
  • Л. Тітова Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7313-1253

Анотація

Метою роботи є розподіл привода на елементи і вплив відмов елементів на надійність привода, що відображаються структурними схемами надійності зернозбиральних комбайнів. Метод структурних схем застосовують для розрахунку надійності як імовірності раптових відмов за умови, що всі елементи привода є одновідмовні (тобто в елементах неможливі різні відмови одночасно) і відмови елементів незалежні.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів відносно структурних схем оцінювання надійності гідросистеми зернозбиральних комбайнів, та використання системного підходу. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки задач дослідження використовувався аналітичний метод та порівняльний аналіз. Створюючи емпіричні моделі, були використані основні положення теорії системотехніки, методології системного аналізу та дослідження за теорією графів.
Результати дослідження. У статті розглядались дані, які під час розрахунку надійності гідросистеми зернозбиральних комбайнів, доцільно представляти як систему елементів, для яких відомі показники надійності або їх можна визначити. Основою структурної схеми є умовне зображення послідовних і паралельних з’єднань елементів, які виражають події безвідмовності їхньої дії. Послідовним вважається з’єднання елементів, за якого відмова хоча б одного з них призводить до відмови привода. Паралельним називається з’єднання елементів у приводі, за якого відмова привода настає тільки тоді, коли відмовлять усі елементи. Тип з’єднання елементів у структурній схемі залежить від впливу окремих елементів на працездатність привода і не завжди збігається з монтажним з’єднанням. У разі послідовного монтажного з’єднання фільтрів структурна схема залежно від типу відмови може бути як паралельною, так і послідовною.
Висновок. У результаті проведених досліджень отримано нові науково обґрунтовані технічні та технологічні рішення та розробки, спрямовані на підвищення ефективності функціювання виробничих процесів відновлення працездатності зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємствах. Виконаний моніторинг надійності показує значну зміну витрат на технічне обслуговування і ремонт залежно від виробленого ресурсу зернозбирального комбайна. Ці витрати для комбайнів, які відпрацювали понад 1300-1500 годин, набагато вищі ніж у нових комбайнів (напрацювання до 300 годин). Надійність сільськогосподарської техніки в реальних умовах залежить від показника рівня технічної експлуатації в АПК. Отже, необхідно розробити послідовність заходів для підвищення цього рівня, щоб досягти нормальних експлуатаційних показників. Для розрахунку надійності складної системи досить знати склад елементів, їхню кількість, монтажне з’єднання і статистичні характеристики показників надійності. Розрахунок показників надійності структурних схем проводиться блоками. Це дає змогу порівнювати вузли за надійністю, виявляти слабкі і намічати способи підвищення надійності на різних етапах життєвого циклу.
Ключові слова: гідросистема, зернозбиральний комбайн, надійність, структурна схема, привід, ресурс.

Біографія автора

Л. Тітова, Національний університет біоресурсів і природокористування України

канд. техн. наук., доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування