ТРЕНДИ ЗАКОНОДАВЧОГО, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄС СТОСОВНО ДОПУСКУ НА РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – узагальнити тренди законодавчого, нормативно-правового регулювання ЄС стосовно допуску на ринок сільськогосподарських транспортних засобів.
Методи досліджень – використані методи систематизації та аналізу нормативно-правових та законодавчих документів Європейського союзу, щодо допуску на ринок сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Результати досліджень. Країни ЄС вживають цілий ряд заходів для підвищення безпечності машин на законодавчому рівні. За таких умов по мірі застосування під час розроблення та виготовлення нових зразків сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів, нових технічних і технологічних рішень вимоги безпеки оновлюються і розширюється кількість складових частин, систем, технічних вузлів, до яких установлюються вимоги.
Для сільськогосподарських транспортних засобів результатом став новий Регламент 167/2013 який поширюється на затвердження ЄС сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. У 2019 році
країни ЄС подали звіти до Комісії ЄС стосовно дії регламенту, яка зі свого боку має подати звіт до 31.12.2022 року з пропозиціями щодо змін та оновлення законодавства, якщо це необхідно.
Інша сільськогосподарська техніка належить до сфери дії Директиви 2006/42/EC Європейського Парламенту та Ради щодо машинного обладнання, яка також поширюється на мобільну техніку та охоплює аспекти безпеки сільськогосподарських транспортних засобів, які не охоплені Регламентом 167/2013. З 2019 року Директива з машинного обладнання перебуває в процесі перегляду. 21.04.2021 р. в Брюсселі було опубліковано проект регламенту стосовно продукції машинобудування (Після випуску проекту регламенту Єврокомісії обговорення велися паралельно у Європейській раді та Європейському парламенті. Компромісні поправки щодо перегляду Директиви з машинного обладнання 2006/42/ЄС були проголосовані та схвалені 02.05.2022 року. Наступним кроком буде початок дискусій та обговорень між Комісією, Парламентом та Радою ЄС для досягнення згоди щодо розбіжностей у середині червня 2022 р.
Гармонізація вимог безпеки дорожнього руху для позашляхової мобільної техніки (NRMM) в ЄС була важливою темою серед політиків та інших зацікавлених сторін протягом кількох десятиліть. Було проведено ряд заходів зокрема: Дослідження, проведене на замовлення Виконавчого агентства для малого та середнього бізнесу (EASME) у 2016 році та опубліковано звіт європейської комісії «Дослідження ЄС по гармонізації вимог до дорожнього руху мобільної техніки» підготовлений консультантом EASME у 2019 р. У жовтні 2021 р. Була організована двостороння зустріч між Промисловою робочою групою з позашляхової мобільної техніки (ITF NRMM) та представниками Комісії генерального директорату з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу (DG GROW) для уточнення деяких моментів підготовки проекту пропозицій про встановлення дорожніх вимог для NRMM. У другому кварталі 2022 року Комісією DG GROW заплановано підготовити проект пропозицій для подальшого обговорення.
Висновки. Країни ЄС вживають цілий ряд заходів для підвищення безпечності машин на законодавчому рівні. Це надає як виробникам, так і споживачам сільськогосподарської та лісогосподарської техніки ряд переваг:
— відсутність потреби в дублюванні/додаткових тестах та/або документації для виведення машин на ринок у кількох країнах ЄС;
— скорочення витрат виробників завдяки скороченню випробувань і термінів адміністрування;
— зниження технічних бар’єрів для доступу до інших ринків ЄС із невеликою кількістю машин;
— надання покупцям ширшого асортименту товарів на вибір;
— зниження витрат по ланцюжку поставок, наприклад, за браком необхідності додавати спеціальні комплекти для освітлення та сигналізації, перетворюючи їх на тягар для кінцевих користувачів;
— запровадження сучасних технічних вимог у країнах, де це не так.
Ключові слова: вимоги безпеки, директива ЄС, законодавчі акти, нормативно-правові акти, регламент ЄС, сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби, тренди.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування