СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31473/2305-5987

Анотація

Мета дослідження. Формування методології системного оцінювання експлуатаційних якостей сільськогосподарських тракторів.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи з оцінювання експлуатаційних якостей сільськогосподарських тракторів є Кодекс 2 ОЕСР, який нормує методики їхніх випробувань. Визначення тягових показників тракторів виконується методом, регламентованим СОУ
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 71.2-37-046043090-017:2015 із застосуванням вимірювально-реєстраційного комплексу. Під час оцінювання функційної точності трактора аналізуються показники згідно з
ДСТУ 7463:2013, які визначають тяговий клас трактора, енергетичні можливості і агрегатованість. Для формування наукової проблеми, визначення мети і постановки задач дослідження використовується аналітичний метод та порівняльний аналіз із результатами експериментальних досліджень.
Результати дослідження. Результати досліджень спрямовані на розвиток методології системного підходу оцінювання експлуатаційних властивостей сільськогосподарських тракторів у напрямку підвищення їхніх техніко-економічних і агротехнічних властивостей. Запропоновані нові залежності, які базуються на методі парціальних прискорень, оцінювання тягового-енергетичних показників трактора, його керованості та стійкості руху, гальмівних властивостях. Обґрунтована методика оцінювання динамічних властивостей трактора у складі ґрунтообробного агрегата під час несталого режиму його руху на гоні. Кодекс 2 ОЕСР нормує методологію випробувань сільськогосподарських тракторів щодо оцінювання їхніх експлуатаційних якостей за номінального технічного стану. Результатами досліджень, наведеними у цій статті, доведено, що відхилення реальних функційних параметрів від номінальних істотно впливають на експлуатаційні якості трактора. Необхідно виконання наукових досліджень у цьому напрямку.
Висновок. За результатами проведених досліджень виконана класифікація експлуатаційних якостей сільськогосподарських тракторів за їхніми тяговими та агротехнічними властивостями. Результати досліджень дали змогу сформулювати основні теоретичні та науково-практичні висновки. Сформульована методологія системного підходу до оцінювання експлуатаційних якостей сільськогосподарського трактора, на основі обґрунтованого методу парціальних прискорень, яка базується на розв’язанні зворотної задачі динаміки: за відомого прискорення оцінюються сили, які діють. На основі методу парціальних прискорень обґрунтовані залежності ефективної потужності двигуна, ККД трактора, маси і опору агрегатованої з трактором сільгоспмашини, гальмівні властивості трактора, його керованість та стійкість руху на гоні під час виконання технологічної операції. Аналітично доведено і експериментально підтверджено нестабільність сили тяги трактора, опору сільгоспмашини ґрунтообробного агрегата, динамічні показники яких перевищують середні значення в 2,5-3,0 раза.
Ключові слова: трактор, системний підхід, експлуатаційні якості, тягові властивості, керованість, гальмівні властивості.

Біографії авторів

А. Лебедєв, Державний біотехнологічний університет

д-р техн. наук, проф.

С. Лебедєв, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

А. Коробко, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук, доц., провідний науковий співробітник

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування