РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КОСТРИЦІ ЛЬОНУ ТЕРМОЛІЗНО-ІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Розробити технологію та дослідно-промислову установку для виробництва активованого вугілля термолізно-імпульсним методом з нетрадиційного для цього джерела сировини – костриці льону.
Методи досліджень. Аналіз хімічного складу костриці льону, а також сучасного рівня її використання; розкриття процесу активації і дослідження пористої структури сорбентів; вибір оптимального методу і режимів активації вуглецевмісних матеріалів; розгляд способів активації і дослідження механізму цієї реакції; аналіз сучасного обладнання, проектування та вибір устаткування, яке найбільш ефективне в умовах льонозаводів України; визначення енергетичного балансу імпульсної установки; побудова математичної моделі процесу; складення програми для комп’ютерного визначення коефіцієнтів регресій і на основі виконаних розрахунків розроблення номограм для графічного визначення параметрів технологічного процесу; дослідження впливу технологічних факторів на фізико-хімічні характеристики одержаного активованого вугілля запропонованою технологією та імпульсної установки, яка її реалізує.
Результати. В результаті проведених досліджень:
- розроблена технологія та дослідно-промислова установка для виробництва активованого вугілля термолізно-імпульсним методом з нетрадиційного для цього джерела сировини – костриці льону;
- запропоновані оптимальні технологічні режими процесу активації;
- створена математична модель процесу і розроблені номограми для визначення і прогнозу кінцевих характеристик сорбентів за вхідними параметрами технологічного режиму.
Очікуваний економічний ефект за перший рік впровадження установки термолізно-імпульсного типу для переробки костриці льону в сорбенти досягає 2030765 грн. (у цінах 2020 року). Термін окупності впровадженої установки складає 2,5 місяців.
Висновки. Використовуючи результати досліджень, розроблену технологію та дослідно-промислову установку, можна проводити активацію деревного вугілля з костриці льону термолізно-імпульсним методом та обрати оптимальні параметри процесу в заданих температурних та часових межах.
Одержане активоване вугілля застосовне для поглинання відносно крупних молекул або мікросуспензій з рідинних середовищ.
На підставі досліджених матеріалів цієї роботи доцільно рекомендувати запропоновану промислову технологічну схему процесу термолізно-імпульсної переробки костриці льону в сорбенти.
Ключові слова: термолізна переробка, технологія, костриця льону, деревне вугілля, активоване вугілля, установка імпульсного типу.

Біографія автора

Є. Бергер, Херсонський національний технічний університет

канд. техн. наук, доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06