ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ УТРИМАННЯ ТВАРИН НА МОЛОЧНИХ ФЕРМАХ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – розробити вимоги щодо створення комфортних умов для утримання сільськогосподарських тварин з урахуванням нормативів ЄС під час виробництва молока на фермах.
Методи досліджень. Під час розроблення вимог щодо створення комфортних умов для утримання сільськогосподарських тварин з урахуванням нормативів ЄС в процесі виробництва молока на фермах використані такі основні нормативні документи: Council Directive 98/58/EU, Council Directive 91/629/EU, Council Directive 92/46/EU, Commission Directive 89/362/ЕU. Вимоги у сфері виробництва молока, адаптовані до нормативів ЄС, систематизовані за такими складовими: утримання, годівля, напування тварин, доїння корів, охолодження молока, видалення гною, створення мікроклімату, зооветеринарне обслуговування.
Результати досліджень. На практиці під час виробництва молока потрібно створити вільні, комфортні умови для утримання ВРХ. Повинен бути забезпечений зручний доступ персоналу до місця отелення корів. В умовах родильного відділення технологічні площі повинні становити
8-10 м2 на корову.
Молодняк ВРХ, зокрема телята, повинні бути забезпечені чистою і сухою зоною для відпочинку, захищеною від протягів повітря. Згідно з нормативними вимогами ЄС телят віком до восьми тижнів можна утримувати в індивідуальних клітках чи в групових клітках. За даними Директиви Ради ЄС 97/2 телят старших 8-тижневого віку утримують лише в групових клітках. Відповідно до Директив ЄС 97/2 технологічні площі для утримання молодняка ВРХ з живою масою до 150 кг повинні бути щонайменше 1,5 м2/гол., живою масою 150-220 кг – 1,7 м2/гол., живою масою 220 кг і більше – 1,8 м2/гол. Технологічні площі для утримання тварин живою масою від 200 до 500 кг повинні становити від 2,7 до 4,7 м2/гол.
Фронт годівлі для молодняка ВРХ живою масою від 200 до 500 кг становить від 0,4 до
0,6 м/гол. Технологічна площа в секції у розрахунку на одну корову повинна бути не менше 6 м2. Раціональні розміри боксів для відпочинку корів: ширина 1,2 м, довжина (біля стіни) – 2,6 м, довжина (в спарених боксах) – 2,45 м, висота огородження боксу – 1,1±0,05 м, нахил підлоги боксу в бік гнойового проходу 5 ± 1 %, висота підлоги боксу над рівнем гнойового проходу 0,2-0,25 м. Ширина зони відпочинку корів повинна бути не менше 6 м.
Відповідно до Директиви Ради ЄС 98/58 повинен бути забезпечений вільний доступ тварин до годівниць і кормів. У Рішенні Комісії ЄС 97/182 зазначено, що пріоритет під час випоювання телят слід надавати згодовуванню замінників незбираного молока. Повинен бути забезпечений фронт годівлі для корів – 0,7±0,05 м. Відповідно до Директиви Ради ЄС 98/58 повинен бути забезпечений вільний доступ тварин до напувалок і води. За європейськими нормативами загальне бактеріальне обсіменіння молока повинно бути – ≤ 300 тис. КУО/см2, кількість соматичних клітин у молоці –
≤ 400 тис./см2.
Бактерицидна фаза свіжовидоєного молока становить 4 години, не пізніше цього терміну потрібно розпочати перероблення молока на молочні продукти.
Відведення стічних вод з доїльних залів, побутових приміщень ферми проводять з використанням окремої від системи видалення гною – каналізаційної системи. Глибина гнойового каналу в тваринницькій будівлі повинна бути 8-20 см, боки якого розташовані під прямим кутом до поверхні каналу. Мінімальна ширина гнойового проходу для корів повинна бути 2,7 м.
Прийнятний рівень температури повітря для корів протягом року від мінус 10 °С до + 25 °С за відносної вологості повітря до 80 %.
Періодично проводять профілактичні ветеринарні заходи, зважування тварин, обрізування ратиць кінцівок у корів 2-4 рази на рік, щомісячне обстеження корів на захворювання маститом з використанням детекторів маститу.
Висновки. Вперше в Україні розроблені вимоги щодо створення комфортних умов для утримання сільськогосподарських тварин з урахуванням нормативів ЄС під час виробництва молока на фермах. Вимоги, адаптовані до нормативів ЄС у сфері виробництва молока, систематизовані за такими складовими: утримання, годівля, напування молочної худоби, доїння корів, охолодження молока, видалення гною, створення мікроклімату, зооветеринарне обслуговування.
Ключові слова: виробництво молока, годівля, доїння корів, напування, нормативні вимоги ЄС, скотарство, утримання тварин, створення мікроклімату, зооветеринарне обслуговування.

Біографія автора

В. Смоляр, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06