ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МІКРОДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – розроблення конкурентоспроможної, адаптованої до ґрунтово-кліматичних умов зони Лісостепу західного, органічної технології вирощування льону олійного.
Методи досліджень – гіпотеза, експеримент, спостереження, кількісно-ваговий, польовий, візуальний та порівняльно-розрахунковий.
Результати досліджень. Використання для передпосівного оброблення насіння льону олійного сорту Водограй стимуляторів росту Вітазим, Спектрум Аскостарт призвело до збільшення польової схожості насіння на 4,2-5,2 %.
Найвищу продуктивність насіння льону олійного (1,34 т/га ) отримано за використання біостимулятора Вітазим (1,0 л/т) для передпосівної обробки насіння. Приріст до контролю становив 14,1 %. Інші досліджуванні стимулятори росту та розвитку рослин сприяли приросту врожайності насіння льону олійного в межах 9,5-10,9 %. Для комплексних мікродобрив цей показник був в межах 0,08-0,09 т/га (6,8-7,8 %).
Передпосівна обробка насіння льону стимуляторами росту Спектрум Аскостарт, Вітазим, Еколайн Бор, Вимпел 2 вплинула на підвищення вмісту олії в насінні на 0,5-1,4 %. Найвищий вихід олії льону за вирощування льону на органічній основі (0,563 т/га) отримано в результаті використання біостимулятора Вітазим. Приріст до контролю становив 0,08-0,095 т/га (17,1-20,3 %) залежно від способу використання. Інші комплексні добрива та стимулятори росту і розвитку рослин забезпечили приріст виходу олії на рівні 0,048–0,092 т/га (10,3-19,7 %) за показника на контролі 0,468 т/га.
Аналіз вмісту важких металів в насінні льону олійного за застосування комплексних мікродобрив та стимуляторів росту свідчить про його екологічну безпеку. Зокрема їхній вміст був істотно нижчим ГДК: цинку – 11,4-12,7 (ГДК – 50 мг/кг), свинцю – 0,01-0,07 (ГДК – 0,3 мг/кг), кадмію –
не більше 0,010 (ГДК – 0,03 мг/кг), міді – 5,9-6,8 (ГДК – 10,0 мг/кг).
Висновки. Використання досліджуваних комплексних мікродобрив і стимуляторів росту в органічній технології вирощування льону олійного сприяло збільшенню тривалості періоду вегетації, підвищило польову схожість та зменшило ураження рослин хворобами. Застосування цих препаратів для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення зумовило приріст врожайності насіння на 9,0-21,8 % порівняно з контролем (1,1 т/га) та підвищення вмісту на 0,6-0,9 % і виходу олії в межах 0,048-0,095 т/га (10,3-20,8 %).
Ключові слова: льон олійний, комплексні мікродобрива, стимулятори росту, врожайність, олійність, насіння.

Біографія автора

А. Шувар , Західноукраїнський національний університет

д-р с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06