Технології та обладнання для внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами

Автор(и)

Анотація

У статті представлено результати досліджень технології сумісного внесення мінеральних добрив з поливною водою дощувальних машин та випробувань обладнання для фертигації.
Мета досліджень - аналіз різних типів обладнання для сумісного внесення добрив, яке застосовується у виробничій практиці с.-г. виробників, визначення їхніх основних експлуатаційно-технологічних показників та ефективності використання технології фертигації.
Методи досліджень: теоретичні, емпіричні – аналіз інформаційних ресурсів, аналіз практики застосування фертигації; лабораторно-польові – проведення випробувань для одержання інформаційних даних з використанням вимірів та експериментів.
Результати досліджень. Проаналізовані традиційні способи внесення добрив – поверхневий та локальний, зокрема відмічені недоліки їхнього використання. Відмічено, що одним із способів інтенсифікації зрошуваного землеробства, за якого дотримуються вимоги до ефективного використання добрив та зниження витрат ресурсів є багатоцільове використання зрошувальної техніки, тобто внесенням добрив разом з поливною водою. Встановлено високу ефективність фертигації, яка визначається тим, що удобрювальні речовини в легкодоступній формі можуть вноситися на тих етапах розвитку рослин, коли вони найбільш потрібні. За таких умов забезпечується більш рівномірний їхній розподіл по площі, підвищується коефіцієнт використання, поліпшується якість продукції, підвищується врожайність. В Україні відсутнє виробництво відповідного обладнання для фертигації і с.-г. виробникам доводиться використовувати для цього обладнання закордонного виробництва. У 2017-2020 роках були проведені випробування такого обладнання: «ITL SL», Іспанія, «Inject-O-Meter Mfg.Со., «Agri-Inject, Inc.» США.
Проведені дослідження з внесення рідких добрив – карбамідно-аміачної суміші (КАС), показали, що параметри роботи насоса-дозатора та інших складових випробовуваного обладнання забезпечують внесення добрив з поливною водою згідно з потрібною нормою. Робота насоса-дозатора не чинить істотного впливу на напірно-витратні характеристики дощувальної машини. Застосування КАС підвищує технологічність роботи обладнання, зменшує енергоємність та трудомісткість його роботи завдяки відсутності технологічної операції приготування маточного розчину.
Висновки. Встановлена ефективність технологічної операції фертигації. Використання випробовуваного обладнання дає змогу стабільно виконувати технологічний процес з показниками призначення, якості роботи і надійності, які задовольняють вимоги до технологічного процесу внесення добрив з поливною водою.
Ключові слова. Мінеральні добрива, дощувальна машина, концентрація добрив, маточний розчин, насос-дозатор, тиск, поливна норма, подача насоса.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06