Ефективність використання органічних добрив як засобу адаптації до змін клімату

Автор(и)

Анотація

У статті представлено результати досліджень застосування рідкого органічного добрива під час вирощування пшениці озимої із дотриманням вимог органічного землеробства в зернопаропросапній сівозміні дослідного поля Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у 2020-2021 рр.
Мета досліджень – провести аналіз ефективності використання органічних добрив як стратегічного пріоритету розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування (агрохімічний напрям адаптації до кліматичних змін). Визначення впливу рідкого органічного добрива «Ріверм» на якісний стан ґрунту та його здатності утримувати вологу, а також на підвищення продуктивності пшениці озимої в сівозмінах на неполивних землях Півдня України.
Методи досліджень: польовий, кількісно-ваговий, візуальний та лабораторний методи. Для систематизації та узагальнення отриманих результатів застосовувалися математико-статистичні методи.
Результати досліджень. Експериментально встановлено, що застосування органічних добрив нового покоління призупиняє зменшення вмісту гумусу й сприяє досягненню його бездефіцитного балансу. Зокрема, за період дослідження відзначено істотне зростання вмісту органічної речовини (лабільного гумусу) в ґрунті на 6,01 %, який за два роки піднявся до рівня середніх значень (2,10 %), проти низького рівня забезпеченості (1,98 %) до використання добрива Ріверм.
Висновки. Підтверджено ефективність застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» під час вирощування пшениці озимої сорту Херсонська-99 в умовах південного Степу України, яке покращує поживний режим та вагомо підвищує вміст елементів мінерального живлення (NPK), і, як наслідок, сприяє зростанню урожайності пшениці озимої в середньому на 14 %.
Ключові слова: адаптація до змін клімату, органічне землеробство, рідке органічне добриво «Ріверм», якісний склад ґрунту, гумусовий стан ґрунту, запаси ґрунтової вологи, агрономічний потенціал ґрунту.

Біографія автора

В. Малярчук, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06