Обробіток ґрунту та густота стояння рослин як заходи адаптування до змін клімату

Автор(и)

Анотація

У статті представлено результати досліджень Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з адаптування технологій вирощування пшениці озимої в зернопаропросапних сівозмінах до підвищення посушливості клімату завдяки оптимізації густоти стояння рослин, способів і глибини основного обробітку ґрунту.
Мета досліджень – провести коригування норми висіву завдяки зміні ширини міжрядь у вирощувані пшениці озимої як агротехнологічного заходу накопичення та раціонального використання запасів вологи у ґрунті (агротехнологічний напрям адаптації до кліматичних змін). Визначення впливу норми висіву за різних способів обробітку ґрунту на продуктивність та економічну ефективність вирощування пшениці озимої в сівозмінах на неполивних землях Півдня України.
Методи досліджень: польовий, кількісно-ваговий, візуальний та лабораторний. Для систематизації та узагальнення отриманих результатів застосовувалися математико-статистичні методи.
Результати досліджень. Експериментальним способом встановлено, що заміна оранки на глибину 28-30 см під посіви пшениці озимої на мілкий (10-12 см) дисковий обробіток та зменшення норми висіву пшениці озимої сорту Херсонська-99 до 2,25 млн. шт. схожого насіння на гектар завдяки збільшенню ширини міжрядь, забезпечили підвищення урожайності зерна на 16,7 % у 2020 р.
та 7,7 % у 2021 р. Отриманий на 1 га прибуток за цієї технології склав 13280,5 грн. у 2020 р. та 28484,9 грн. у 2021 р., що на 18,4 % і 9,3 % більше за аналогічні показники на глибокій оранці та на 31,3 % та 8,9 % більше ніж за класичної норми висіву (4,5 млн. шт./га).
Висновки. Підтверджено ефективність заміни глибокої оранки мілким дисковим розпушуванням та зменшення норми висіву до 2,25 млн. шт./га у вирощуванні пшениці озимої сорту Херсонська-99 в зернопаропросапних сівозмінах Півдня України. Виявлено закономірність у розмірі ефекту від зменшення норми висіву за більш посушливих умов вегетаційного період.
Ключові слова: адаптація до змін клімату, спосіб обробітку ґрунту, ширина міжрядь, норма висіву, якість сівби, погодні умови, якість зерна, економічна ефективність.

Біографія автора

В. Малярчук, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06