ЗАСТОСУВАННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ VHI ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

Анотація

Метою роботи є висвітлення алгоритму та результатів моделювання середньообласних рівнів врожайності зернових та зернобобових культур в окремих областях України (на прикладі Одеської області) із використанням дистанційних даних, а саме індексу стану рослинності VHI.
Методи. Модельні розрахунки проведено за даними продуктивності зернових та зернобобових культур в Одеській області за 2011-2020 роки та вегетаційним індексом VHI за цей же період. Продукти VHI отримані на основі даних NOAA STAR – Global Vegetation Health Products (роздільна здатність 4 км, композит за 7 днів). Зв’язок VHI з рівнем врожайності зернових та зернобобових культур оцінювали кореляційно-регресійним аналізом.
Результати. Встановлено наявність статистично значимого зв’язку між VHI та рівнем врожайності зернових та зернобобових культур в Одеській області з коефіцієнтом кореляції 0,8-0,9 в період з квітня по липень.
Встановлено регресійні залежності для прогнозу врожайності зернових і зернобобових культур (станом на кінець квітня і травня) з використанням VНI за 16 і 20 тиждень з початку року. Коефіцієнт кореляції між фактичним рівнем врожайності Ufact та модельними значеннями становить 0,93 для Ufor(16) і 0,89 для Ufor(20). Похибка прогнозу не перевищувала 10 % для Ufor(16) у 70 % випадків, а для Ufor(20) у 80 % випадків.
Висновки. Авторами встановлено регресійні залежності для раннього прогнозу (станом на кінець квітня і травня) врожайності зернових і зернобобових культур в Одеській області з використанням усереднених для регіону вегетаційних індексів VНI за 16 і 20 тиждень з початку року. Вказаний алгоритм може бути застосований для побудови модельних співвідношень розрахунку врожайності сільськогосподарських культур як для різних регіонів України, так і окремо для різних культур.
Ключові слова: прогноз врожайності, вегетаційні індекси, VHI, зернові та зернобобові культури, моделювання врожаю.

Біографії авторів

Н. Майданович, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. геогр. наук

Р. Сайдак, Інститут водних проблем і меліорації НААН

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06