ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКІВ ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЇ В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ EVAPO

Автор(и)

Анотація

У статті викладено результати вивчення точності визначення евапотранспірації у мобільному додатку EVAPO.
Метою роботи є надання рекомендацій щодо ефективного застосування мобільного додатка для оперативного, недорогого та зручного визначення випаровуваності та планування режиму зрошення.
Матеріали та методи. Дослідження виконували в осінній період 2020 року та у літній період 2021 року із використанням метеорологічних даних Херсонської обласної гідрометеорологічної станції, які застосовували для еталонних розрахунків евапотранспірації за методом, рекомендованим ФАО (рівняння Пенман-Монтейта) у програмі EToCalculator. Розраховані величини випаровуваності за еталонним методом та одержані у мобільному додатку EVAPO порівнювали між собою з визначенням коефіцієнтів кореляції, детермінації та середньої абсолютної похибки у відсотках для оцінки точності даних щодо досліджуваного агрометеорологічного індексу в мобільному додатку. Статистичні розрахунки та графічні моделі було виконано з використанням табличного процесора Microsoft Excel 365. Калібрування і поліпшення базового функціоналу додатка EVAPO було виконано поліноміальною регресією.
Результати. Встановлено, що мобільний додаток EVAPO без додаткового калібрування не може забезпечити належної точності розрахунку евапотранспірації. У холодний період року (жовтень-листопад) середня абсолютна похибка становила 137,02 %, а в теплий (травень-серпень) – 41,43 %. Загальна похибка розрахунків у мобільному додатку порівняно з еталонною програмою EToCalculator склала 88,75 %. У той самий час, EVAPO дає можливість достатньо точно відстежувати тренд динаміки евапотранспірації, коефіцієнт детермінації моделі становить 0,86. У теплий період року спостерігається тенденція до завищення величини евапотранспірації, а у холодний період року чіткої закономірності не виявлено. Скориговані поліноміальною регресійною моделлю величини випаровуваності, одержані в мобільному додатку EVAPO, використовують їх в оперативному плануванні зрошення.
Висновки. Мобільний додаток EVAPO є зручним доступним інструментом оперативної оцінки евапотранспірації. Втім, зараз його використання на теренах України не може бути рекомендованим без попереднього калібрування для кожної агрокліматичної зони через занадто велику похибку в оцінці випаровуваності.
Ключові слова: випаровуваність, EToCalculator, математичний аналіз, зрошення, оперативне планування.

Біографії авторів

Р. Вожегова, Інститут зрошуваного землеробства НААН

д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН

П. Лиховид, Інститут зрошуваного землеробства НААН

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06