ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ З ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИМ ТА ПРУЖНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ПІД ЧАС ГАРМОНІЙНОГО ЗБУДЖЕННЯ

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження полягає в аналізі роботи механічної системи під час введення до неї електродинамічної та пружної складових для забезпечення виходу режимів функціонування останньої за межі резонансних режимів. Задачі дослідження передбачають синтез математичного апарата з подальшим формуванням та аналізом амплітудно-частотних характеристик зазначеної системи.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів відносно динаміки систем в режимах резонансів та використання системного підходу. Для формуванні наукової проблеми, визначення мети і постановки задач дослідження використовувався аналітичний метод та порівняльний аналіз. Створюючи емпіричні моделі, були використані основні положення динаміки систем.
Результати дослідження. Враховуючи, що динамічні якості системи залежать від наявності або відсутності пружного зв’язку лінії передач, дослідженню була піддана комбінована система.
Оскільки точний аналітичний розв’язок отриманої системи нелінійних диференціальних рівнянь одержати неможливо, проведено її вирішення на електронній моделі під час гармонійного збудження.
За результатами досліджень на електронній моделі системою комп’ютерного моделювання MatLab важко встановити вплив співвідношень різних параметрів, за їхніх можливих варіацій у великому діапазоні, на поведінку самої системи, оскільки питання, яке поставлене так, буде вимагати значної кількості машинного часу. Тому проведено дослідження системи під час гармонійного збудження в її лінеаризованому вигляді.
Висновок. Сформована математична модель функціонування системи з електродинамічним та пружним зв’язком під час гармонійного збудження. На основі проведених досліджень побудована амплітудно-частотна характеристика системи, якою встановлена відповідність результатів розв’язання електронної (еталонної), побудованої на базі MatLab, та аналітичної моделей.
Ключові слова: механічна система, електродинамічна муфта, пружний зв’язок, амплітудно-частотна характеристика.

Біографії авторів

Є. Калінін, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д-р техн. наук, проф.

А. Коробко, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук, доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування