Визначення параметрів встановлення на орний агрегат додаткових пристроїв для обробки ґрунтового пласта

Автор(и)

  • B Чеботарев Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет, Belarus https://orcid.org/0000-0003-0873-9152
  • І. Крук Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет, Belarus https://orcid.org/0000-0002-0333-2065
  • Ф. Назаров Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет, Belarus https://orcid.org/0000-0001-5946-8941
  • Ю. Чигарев Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет, Belarus https://orcid.org/0000-0001-6529-9013
  • Д. Яновский Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет, Belarus https://orcid.org/0000-0002-6195-9915

Анотація

Стаття присвячена питанню проектування додаткових знарядь для обробки та поверхневого обробітку ґрунтових пластів до оборотних плугів.
Метою роботи є визначення параметрів встановлення на орний агрегат додаткових пристроїв для обробки ґрунтового пласта.
Методи. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу руху пласта ґрунту по лемішно-відвальній поверхні корпусу плуга та за її межами.
Результати. Аналіз руху частинки ґрунту, який вилітає з верхньої крайки відвала корпусу плуга, дав змогу отримати аналітичні залежності для визначення дальності відкидання частинок ґрунтового пласта залежно від геометричних параметрів робочої поверхні корпусу плуга (відстань від поверхні ґрунту до верхньої крайки відвала, кути нахилу крайки відвала) і кінематичних параметрів ґрунтового пласта (робоча швидкість руху агрегата, швидкість руху пласта на крайці відвала, час польоту частки ґрунту).
Представлено дослідження руху пласта ґрунту по лемішно-відвальній поверхні корпусу плуга. Перетин лемішно-відвальної поверхні корпусу плуга перпендикулярний до лемеша описується рівнянням «перевернутої» циклоїди і для його отримані залежності дають змогу визначити кінематичні параметри руху пласта по робочій поверхні корпусу плуга залежно від його типу і властивостей ґрунту.
Отримані у статті залежності дають змогу на етапі проектування коткових приставок до орних агрегатів визначити параметри установки, у яких витрати енергії на процес оранки будуть мінімальні.
Висновки. Отримано аналітичні залежності, які визначають кінематичні та технологічні параметри руху пласта ґрунту по робочій поверхні плужного корпусу, переріз якого в ортогональній лемешу площині має вигляд «перевернутої» циклоїди, від змінних конструкційних і технологічних параметрів плуга та умов його роботи, що дають змогу обґрунтувати відстань. корпусу з урахуванням запропонованого поправного коефіцієнта, який залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту та його гранулометричного складу.
Ключові слова: оранка, плуги, додаткові пристрої, коткові приставки, пласт, ґрунт.

Біографії авторів

B Чеботарев, Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет

д-р. техн. наук, проф.

І. Крук, Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет

канд. тех. наук, доц.

Ф. Назаров, Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет

канд. тех. наук

Ю. Чигарев, Установа освіти Білоруський державний аграрний технічний університет

д-р. ф.-м. наук, проф.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування