ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень: удосконалення технології вирощування соняшнику, зокрема оптимізації системи живлення культури в зональних умовах Заходу України.
Методи досліджень. Дослідження ефективності застосування позакореневого підживлення в технології вирощування соняшнику проводилися на дослідному полі Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, загальною площею 4,5 га, яке було поділено на дев’ять дослідних ділянок з різними схемами внесення препаратів. Насіння соняшнику висівали просапною сівалкою Romina 8 (Gaspardo). Норма висіву – 5 кг/га. Ширина міжрядь – 70 см. Для захисту посівів від бурянів, шкідників і хвороб застосовували хімічний метод. Під час досліджень визначали ефективність застосування органо-мінерального добрива Гумілін стимул (ТОВ “Агроконтур”), мікродобрива Ніватон бор (ТОВ “ММ Логістікс”) та стимулятора росту Експерт Гроу (ТОВ “Adama”). Препарати вносили одноразово у фазі 3-4 пар справжніх листків та дворазово – у фазах 3-4 та 6-8 пар справжніх листків.
Результати досліджень. Польовим експериментом встановлено, що позакореневе підживлення соняшнику забезпечило збільшення діаметру кошика, кількості насінин у кошику, ваги 1000
насінин, зменшення пустозерності та підвищення насіннєвої продуктивності однієї рослини. Внаслідок внесення препаратів збільшилась кількість повноцінних насінин в кошиках, яка була на
15-85 шт. або на 2,1-11,8 % більшою ніж на контрольній ділянці. Кількість повноцінних насінин у кошику на контролі – 718 шт. Маса 1000 насінин змінювалась від 54,6 г на контролі до 59,1 г на ділянці, де проведено дворазове підживлення рослин. Різниця між найбільшою і найменшою величиною маси 1000 насінин становить лише 4,5 г або 8,2 %. Мінімальна і максимальна продуктивність одного кошика різниться на 8,3 г або 21,2 %.
На ділянках з різними варіантами одноразового позакореневого підживлення зафіксовано приріст врожайності на 5,7-14,7 % порівняно з контролем, а за дворазового – на 10,4-26,1 %. Урожайність насіння на контролі становила 2,11 т/га.
Висновки. Застосування позакореневих підживлень соняшнику поліпшило структурні показники врожаю та масу 1000 насінин. Економічний ефект від проведення кореневого підживлення сягав від 1022 до 4855 грн/га.
Ключові слова: дослідження, соняшник, стимулятори росту, мікродобрива, позакореневе підживлення, урожайність, ефективність.

Біографія автора

М. Климчук, Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. мед. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06