ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЙНОСТІ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ НАСІННЯ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу елементів технології вирощування на продуктивність сорго зернового.
Мета роботи – дослідити вплив ширини міжрядь та густоти стояння рослин сорго зернового сортів Дніпровський 39 та Вінець на формування показників структури врожайності культури в умовах Правобережного Лісостепу України.
Методи дослідження: польовий, лабораторний, порівняльний, аналіз, узагальнювальний, математично-статистичний.
Результати. Досліджено, що найкращі результати формування елементів структури врожайності сорго зернового отримано за сівби насіння з міжряддями завширшки 45 см та густотою рослин 150-200 тис. шт./га. За цього способу сівби довжина волоті була найбільшою і дорівнювала 28,5-29,9 см у сорту Дніпровський 39 та 28,3-28,2 см у сорту Вінець, маса волоті становила 51,5-55,1 г у сорту Дніпровський 39 та 54,8-55,4 г у сорту Вінець. Кількість зерен у волоті та їх маса залежно від збільшення густоти стояння рослин від 150 до 250 тис. шт./га зменшувалась і у сорту Дніпровський 39 дорівнювала від 1623 до 1592 шт./волоті, а маса зерна з волоті від 44,3 до 47,1 г.
У сорту Вінець кількість зерен зменшувалась від 1536 до 1512 шт./волоті, а їх маса від 49,3 до
47,7 г. Проте маса 1000 насінин була найвищою за густоти стояння 200 тис. шт./га і ширини міжрядь
45 см і дорівнювала 31,2 г у сорту Дніпровський 39 та 27,8 г у сорту Вінець. Врожайність зерна на цьому ж варіанті досліду найвища і становить у сорту Дніпровський 39 – 7,4 т/га, у сорту Вінець –
5,1 т/га. Варто зазначити, що зменшення ширини міжрядь до 15 см і збільшення до 70 см призводило до зниження цих показників.
Висновки. Встановлено, що найкраще формування елементів структури врожайності сорго зернового спостерігається за сівби насіння з міжряддями завширшки 45 см та густотою стояння рослин 200 тис. шт./га, які ми рекомендуємо для вирощування ціцєї культури в Правобережному Лісостепу України.
Ключові слова: сорти, спосіб сівби, густота стояння рослин, елементи структури врожайності.

Біографії авторів

Л. Правдива, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук,

Ю. Федорук, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06