ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ У ВИРОЩУВАННІ СОЇ НА ЗРОШЕННІ

Автор(и)

Анотація

У статті наведено результати експериментальних досліджень впливу різних способів і глибини основного обробітку та доз мінеральних добрив на агрофізичні властивості ґрунту, поживний режим і продуктивність сої.
Мета досліджень – встановлення найбільш ефективних способів основного обробітку ґрунту і доз застосування мінеральних добрив у вирощуванні сої в просапній сівозміні на зрошенні півдня України та їхнього впливу на ріст і розвиток рослин і формування врожаю та якості насіння. Під час експерименту використовували польовий, кількісно-ваговий, візуальний, лабораторний, розрахунково-порівняльний, математично-статистичний методи з використанням загальновизнаних методик і методичних рекомендацій. Для визначення ефективності застосування основного обробітку ґрунту та доз внесення мінеральних добрив на продуктивність сої було закладено п’ять варіантів способів і глибини основного обробітку та три варіанти систем удобрення: органічна і дві органо-мінеральні з дозами внесення мінеральних добрив – N30P60, N60P60 на фоні післяжнивних решток культур сівозміни та оптимального режиму зрошення.
Результати. Під впливом способів, глибини та систем основного обробітку й удобрення в сівозміні відбулися зміни агрофізичних властивостей, поживного режиму, що обумовило створення різних умов для росту і розвитку культури та формування врожаю. Урожайність насіння сої за оранки на глибину 25-27 см склала в середньому за п’ять років на органо-мінеральній системі удобрення з внесенням під сою N60P60 ­— 4,22 т/га. За комбінованого обробітку, який поєднував дискове розпушування на 14-16 см з щілюванням на глибину 38-40 см у системі диференційованого-1 обробітку ґрунту отримано 4,12 т/га насіння сої. У середньому по фактору В (система удобрення) урожайність насіння сої за органічної системи удобрення склала 2,38 т/га. Унесення дози добрив N30P60 сприяло зростанню врожаю на 0,84 т/га, а N60P60 на 1,39 т/га, або на 35,2 та 58,4 % відповідно.
Висновок. У коротко-ротаційних просапних сівозмінах на зрошуваних землях півдня України найбільш сприятливі умови для росту, розвитку і формування врожаю насіння сої на темно-каштанових ґрунтах створюються за систем різноглибинного основного обробітку ґрунту з обертанням скиби або диференційованого з одним за ротацію комбінованим обробітком, який поєднує мілке дискове розпушування зі щілюванням на глибину 38-40 см під попередню культуру.
Ключові слова: соя, спосіб і глибина обробітку, мінеральні добрива, агрофізичні властивості, урожайність .

Біографії авторів

М. Малярчук, Інститут зрошуваного землеробства НААН

д-р с.-г. наук

Д. Булигін, Інститут зрошуваного землеробства НААН

канд. с.-г. наук

А. Малярчук, Інститут зрошуваного землеробства НААН

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06