КІЛЬЧАСТО-ШПОРОВІ І ЗУБЧАТО-ШПОРОВІ КОТКИ. ФУНКЦІЙНІ ТА ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

Автор(и)

Анотація

Експериментальні дослідження в польових умовах близьких за конструк­цією кільчасто-шпорових і зубчато-шпорових котків для прикочування ґрунту забезпечують їх розробників і користувачів інформацією щодо розуміння їхніх конструкційних та функційних особ­ливостей.
Мета досліджень — порівняння функційних особливостей роботи кільчасто-шпорових і зубчато-шпорових котків за критеріями грудкобійного ефекту, ущільнювальної дії, стійкості до залипання в діапазоні глибини передпосівного і поверхневого обробітків ґрунту.
Методи і матеріали. Динамічні випробування передбачали дослідження трьох типів котків.
Гіпотеза досліджень передбачала, що вибрані критерії оцінювання роботи котків (інтенсивність подрібнення грудок, ущільнювальна дія котків, інтенсивність ущільнення дна та працездатність котків на ґрунтах підвищеної вологості) залежать від тиску котка і різних швидкісних режимів, оскільки вони є похідними від форми робочих поверхонь.
Покритеріальні дослідження передбачалося проводити на однотипному ґрунті: грудкобійні характеристики на сухому W=(10…12) %, ущільнювальна дія на фізично стиглому ґрунті
W=(15…20) %, працездатність на ґрунтах підвищеної вологості — W= (25…27) %. Оцінювання характеристик ґрунту проводилося термостатно-ваговим методом за загальноприйнятною методикою «ріжучого кільця» [Качинський Н. А., 1947], за об’ємом циліндра 100 см3.
Для визначення інтенсивності ущільнення дна використовували методологію і технічний засіб розробки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Статистичний обробку експериментальних даних здійснювали методом дисперсійного аналізу за [Доспехов, 1985] та інтерпретували стандартними комп’ютерними програмами Excel як графіки.
Результати. Інтенсивність подрібнення грудок класичним котком є найнижчою і залежить від швидкості руху.
Інтенсивність подрібнення модернізованим котком вища приблизно в 1,1 раза і з ростом швидкості руху практично стабільна.
Інтенсивність подрібнення грудок спеціалізованим котком є найвищою і майже на (10...20) %, відповідно, перевищує показники двох попередніх котків і несуттєво залежить від росту швидкості руху.
Найбільше ущільнення ґрунту (висота шару до якої просів після проходу котка попередньо підготовлений ґрунт) притаманне спеціалізованому котку, яке майже в (1,5…1,7) раза вище, відповідно, класичного та модернізованого. Залежно від глибини попереднього обробітку ґрунту (5…10) см ущільнення котками змінюється приблизно вдвічі.
Найбільшу інтенсивність ущільнення дна забезпечує спеціалізований коток, а модернізований і класичний ущільнюють, відповідно, в (1,2…1,4) раза нижче.
Спеціалізований коток залипає найшвидше, чому сприяє 4-ярусне компонування робочих
поверхонь і їх максимальний у порівнянні з іншими контакт з ґрунтом. Модернізований коток щодо залипання поверхні близький до спеціалізованого. Класичний коток найдовше зберігає чисту поверхню.
Висновки. Класичний коток достатньо добре ущільнює як верхній, так і нижній горизонти ґрунту, виносить на поверхню мало вологи, має середній грудкобійний ефект, може бути рекомендований для широкого діапазону робіт, але основне його призначення – це обробіток ґрунту після сівби. Як компромісне рішення може бути використаний на передпосівному обробітку з
хорошими показниками якості.
Модернізований коток добре ущільнює верхній шар ґрунту, виносить мало вологи, мульчує поверхню, добре розподіляє зусилля по глибині за різних глибин культивації і насамперед може бути рекомендований для передпосівного обробітку; як компромісне рішення може бути використаний після сівби з хорошими показниками якості.
Спеціалізований коток – зубчато-шпоровий, має хорошу проникну здатність, найбільш активно працює, забезпечуючи найкращий грудкобійний ефект, дещо виносить вологі горизонти на поверхню, тому може бути рекомендований для вирівнювання і використання на ґрунті після основного обробітку.
Кожен із досліджених котків може якоюсь мірою бути використаний на всіх зазначених технологічних операціях, але найкращий результат буде досягнутий за умови врахування їхніх особливостей, виду та періоду виконання.
Ключові слова: котки, кільчасто-шпоровий, зубчато-шпоровий, функційні особливості, інтенсивність подрібнення, ущільнювальна дія, залипання.

Біографії авторів

Л. Шустік, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

Т. Гайдай, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування