Дослідження ефективності застосування аплікатора DRAGON 6000 для внесення рідких добрив КАС у ресурсоощадних технологіях

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Аналіз переваг та визначення ефективності машин для підґрунтового внесення рідких азотних добрив у ресурсоощадних технологіях оцінюванням якості роботи аплікатора DRAGON 6000.
Методи досліджень: теоретичні (аналіз і синтез інформаційних ресурсів); експериментально-польові; статистичні (математична обробка результатів досліджень) за загальноприйнятими методиками.
Результати. Проведено експериментальні дослідження впливу швидкісних режимів інжекторного колеса аплікатора DRAGON 6000 для внесення рідких азотних добрив КАС і умов його роботи на якість виконання технологічного процесу.
Встановлено, що під час проведення прикореневого підживлення рідкими добривами посівів кукурудзи з міжряддям 70 см агрегат здатен забезпечити добовий наробіток 120 гектарів у 16-рядному виконанні і прогнозовано 180 га – в 24-рядному, за умови правильної організації робіт і підготовки персоналу.
Відмічено, що в умовах зростання цін на мінеральні добрива та зміни клімату впровадження екологічних підходів і ресурсоощадної технології внесення КАС на основі аплікатора DRAGON 6000 є актуальним завданням, яке допоможе успішно конкурувати на світовому ринку.
Висновки.
1. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних інформаційних ресурсів підтверджує, що технологія підґрунтового внесення рідких мінеральних добрив, зокрема карбамідно-аміачних сумішей (КАС), порівняно із внесенням сухих та інших рідких добрив, набуває все більшого поширення завдяки кращій ефективності, що є похідною подовженого прикореневого живлення рослин, раціонального позиціонування добрив на необхідній глибині, мінімізації втрат на випаровування, покращеної посухостійкості під час вирощування сільськогосподарських культур, а також має значні переваги завдяки зменшенню втрат активної речовини, зручності налаштування та управління робочим процесом.
2. Дослідженнями підтверджена можливість забезпечення представленою конструкцією машини сталої глибини проникнення голок у ґрунт за широкого діапазону вологості та різної швидкості руху, а також можливість вибору раціональних розмірів захисної зони для обробки рослин кукурудзи без пошкоджень, щоб досягти прийнятної ефективності використання рідких добрив.
3. ТОВ «РОПА-УКРАЇНА» представляє на ринок споживачам аплікатор українського виробництва DRAGON 6000, який пройшов виробничу перевірку на площі 500 га під час суцільного внесення рідких добрив КАС по рослинах пшениці та в процесі міжрядного (прикореневого) внесення КАС на посівах кукурудзи площею 1100 гектарів.
4. Зі зміною швидкості в діапазоні (5…10) км/год, в складних умовах роботи за надлишкової вологості ґрунту, аплікатор DRAGON 6000 стабільно забезпечує глибину входження в ґрунт голок завдовжки 6 см на глибину 4,9 см у захисній зоні на відстані 5 см від стебел. За цих умов фіксація добрив є якісною, а пошкодження рослин не відмічено.
5. За результатами експериментальних досліджень, аплікатор гарантує високі показники технологічної надійності роботи та якості технологічного процесу, має хороші транспортні характеристики та поперечну стійкість під час руху польовими дорогами.
Ключові слова: технологія, рідкі добрива, КАС, аплікатор, інжекторне колесо, прикореневе підживлення, якість.

Біографія автора

Л. Шустік, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Енергозбереження та альтернативна енергетика