ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА РІСТ, РОЗВИТОК ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень: удосконалення технології вирощування льону-довгунця в Західному регіоні України на основі впровадження систем мінімізації обробітку ґрунту, які підвищують врожайність трести і насіння.
Методи досліджень: польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий метод.
Результати досліджень: Польові досліди передбачали дослідження трьох систем обробітку ґрунту (традиційної, консервувальної і мульчувальної) та визначення їхнього впливу на показники росту і розвитку та врожайності трести і насіння льону-довгунця.
Традиційна система обробітку грунту включала такі операції: оранку обертовим плугом на глибину 27 см, культивацію з одночасним боронуванням та передпосівний обробіток ґрунту.
Консервувальна система базувалася на глибокому безполицевому розпушуванні ґрунту і передбачала чизелювання на глибину 40 см, дискування на глибину 15 см, культивацію з одночасним боронуванням, передпосівний обробіток ґрунту.
Під час реалізації мульчувальної системи було проведено дискування на глибину 15 см, культивацію з одночасним боронуванням та передпосівний обробіток ґрунту комбінованим агрегатом. Для виконання операцій з обробітку ґрунту застосовувались такі ґрунтообробні знаряддя та машини: борона дискова БДВП-3,6, обертовий плуг ПОН-5/4, чизель ПЧ-3, культиватор КПСП-4, агрегат передпосівного обробітку ґрунту ЛК-4.
Для сівби льону-довгунця сорту Каменяр використали зернову сівалку СЗ-3,6 ASTPA. Одночасно із сівбою льону проводилось локальне внесення мінеральних добрив (нітроамофоска 2 ц/га).
Застосування консервувального обробітку дає змогу отримати врожайність лляної трести на рівні 3,5 т/га, що більше на 0,4 т/га (на 12,9 %) ніж із ділянки з традиційним обробітком ґрунту та на
0,7 т/га (на 25 %) в порівнянні з мульчувальним обробітком. На ділянці з консервувальним обробітком врожайність насіння була найбільшою і становила 0,64 т/га. Різниця між цим варіантом, традиційним та мульчувальним обробітком ґрунту сягає відповідно 0,06 т/га (10,3 %) та 0,10 т/га (18,5 %).
Висновки. Консервувальний обробіток грунту, який базується на безполицевому обробітку ґрунту на глибину 40 см та дискуванні на глибину 15 см позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, урожайність та якість продукції льону-довгунця.
Ключові слова: дослідження, льон, стимулятори росту, мікродобрива, позакореневе підживлення, врожайність, ефективність.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління