ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕГОПЛАНТ У ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ НА КУКУРУДЗІ ЦУКРОВІЙ

Автор(и)

Анотація

Стаття присвячена вивченню впливу ріст-регулювального препарату Регоплант на продуктивність і ростові процеси кукурудзи цукрової в умовах Південного Степу України на темно-каштанових ґрунтах за зрошення.
Мета роботи – сформулювати актуальні рекомендації агровиробникам щодо використання ріст-регулятора Регоплант, підбору гібридів і схеми висівання кукурудзи цукрової, виходячи з результатів польових дослідів.
Матеріали та методи. Вплив препарату Регоплант, гібридного складу та схем висівання кукурудзи цукрової на продуктивність культури вивчали на темно-каштановому слабосолонцюватому ґрунті в Херсонській області. Дослід виконували у чотириразовій повторності згідно із сучасними вимогами до виконання польових дослідів в агрономії. Препарат Регоплант використовували дозою 50 мл/га у фазі 7-8 листків. На вивчення було поставлено сучасні гібриди селекції МНАГОР – Дейнеріс F1, Чемпіон F1, НБМ-2020 F1 за схемою висівання культури – 70×10 см, 70×20 см, 45×20 см, 45×30 см. Ростові процеси оцінювали за висотою рослин у фазі цвітіння волотей, урожайність культури визначали за масою товарних качанів у обгортках, зібраних з дослідної ділянки вручну та зважених на електронних аналітичних вагах. Статистична обробка результатів досліджень виконувалася за 95 % рівня вірогідності в програмному продукті AgroStat.
Результати. Усі досліджувані фактори впливали на ростові процеси та продуктивність кукурудзи цукрової. Найбільшої висоти (185,50 см) рослини культури досягали на варіанті з гібридом Дейнеріс F1, де не обробляли препаратом Регоплант, за схеми висівання 45×30 см, мінімальна висота рослин 125,50 см зафіксована на ділянках гібриду НБМ-2020 F1 за схеми висівання 70×20 см та обробки препаратом Регоплант. Максимальної врожайності було досягнуто на варіанті з гібридом НБМ-2020 F1 за схеми висівання 45×30 см та обробки ріст-регулятором Регоплант у фазі 7-8 листків культури дозою 50 мл/га – 25,34 т/га. Найменшу врожайність культури 6,72 т/га було сформовано на варіанті з гібридом Чемпіон F1 за схеми висівання 45×30 см та без обробки препаратом Регоплант.
Висновки. Відповідно до результатів проведених досліджень вважаємо за доцільне рекомендувати до висівання на Півдні України на темно-каштанових ґрунтах на зрошенні гібрид кукурудзи цукрової НБМ-2020 F1 за схемою 45×30 см та виконувати обробку ріст-регулятором Регоплант у фазі 7-8 листків культури дозою 50 мл/га. Таке поєднання агротехнічних факторів забезпечувало максимальну врожайність культури в досліді – 25,34 т/га товарних качанів у обгортках.
Ключові слова: зрошення, кукурудза цукрова, меліоровані землі, Південний Степ, продуктивність, регулятор росту.

Біографія автора

П. Лиховид, Інститут зрошуваного землеробства НААН

канд. с.-г. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління