ПРО ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА АГРОСФЕРУ УКРАЇНИ: ОГЛЯД

Автор(и)

Анотація

Метою роботи є огляд та аналіз основних результатів сучасних наукових досліджень щодо впливу змін клімату на агросферу України.
Результати. Аналіз проведених досліджень показав, що наслідки кліматичних змін для агросфери відчутні вже сьогодні і матимуть продовження в майбутньому. Спостережувані кліматичні зміни в останні десятиліття вже істотно вплинули на зміщення у північному напрямку всіх агрокліматичних зон Європи, включаючи Україну. З точки зору продуктивності агросфери України, зміни клімату матимуть як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних можемо віднести: покращення умов формування і скорочення термінів збирання врожаю; можливість ефективного впровадження пізньостиглих сортів (гібридів), для яких необхідно більше теплових ресурсів; покращення умов перезимівлі сільськогосподарських культур; підвищення ефективності внесення добрив. Модельні оцінки впливу зміни клімату на врожайність пшениці в Україні переважно свідчать про позитивні наслідки впливу потепління клімату на врожайність у середньостроковій перспективі, проте з підвищенням рівня середньорічної температури на 2ºС вище норми очікується зниження рівня врожайності зернових. До негативних наслідків впливу кліматичних змін на агросферу належать: посилення посушливості впродовж вегетаційного періоду; прискорення розкладання гумусу в ґрунтах; погіршення зволоження ґрунту в південних регіонах; погіршення якості зерна та незабезпечення повної яровизації зернових; зростання кількості шкідників, поширення збудників хвороб рослин та бур’янів завдяки сприятливим умовам для їх перезимівлі; зростання вітрової та водної ерозії ґрунту, спричинене збільшенням кількості посух та екстремальних опадів; збільшення ризиків вимерзання озимих культур через відсутність стійкого снігового покриву.
Висновки. Особливої ваги в умовах зазначених кліматичних змін набувають ресурсоощадні агротехнології, до яких відносяться технології типу no-till, strip-till, ridge-till, які дають можливість частково зберігати і накопичувати на поверхні ґрунту мульчу, знижують швидкість руху приземного шару повітря і сприяють кращому збереженню вологи, накопиченої впродовж осінньо-зимового періоду. Також у визначенні найбільш дійових шляхів і механізмів зниження погодних ризиків для українських аграріїв необхідно враховувати світову практику climate-smart технологій.
Ключові слова: зміни клімату, агросфера, агрокліматичні зони, врожайність, сільськогосподарські культури, фітосанітарний стан, ресурсоощадні агротехнології.

Біографія автора

Н. Майданович, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. геогр. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління