Обґрунтування моделі впровадження Європейських екологічних стандартів для транспортних засобів та двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів в Україні

Автор(и)

Анотація

Розглянуто основні законодавчі і нормативно-правові акти України та Європейського Союзу (ЄС), які установлюють екологічні вимоги до сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, проаналізовано компоненти забруднювальних речовин відпрацьованих газів, які викидаються двигунами, досліджено характер змін їхнього обсягу під час установлення норм для різних екологічних класів, запропоновано перспективну модель етапів упровадження європейських екологічних стандартів для зазначених транспортних засобів в Україні.
Мета роботи. Розроблення підходів до створення національної моделі запровадження екологічних вимог в Україні у сфері сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів з урахуванням норм відповідного технічного законодавства ЄС.
Методи дослідження полягають в аналізуванні, порівнянні, узагальненні та оцінюванні даних, зокрема графічним способом, складу забруднювальних речовин для різних екологічних класів вимог до обсягу викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, етапів упровадження таких вимог в Україні і країнах ЄС.
Результати. Визначено законодавчі і нормативно-правові акти ЄС та України, положення яких слід урахувати у розробленні національних екологічних вимог до сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів. Розглянуто та проаналізовано норми викидів, які діють в країнах ЄС та в Україні, етапність їх запровадження, склад, вміст основних компонентів, характер змін гранично допустимих значень окремих компонентів забруднювальних речовин, стосовно яких установлюються норми викидів. Запропоновано шляхи наближення національних екологічних вимог до європейських норм з поступовими етапами їх запровадження в Україні.
Висновок. Отримані результати досліджень будуть використані для адаптації національного законодавства у сфері екологічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів до нових європейських вимог для підвищення безпечності таких засобів та зниження негативної дії на довкілля, на здоров’я людей і тварин, а також усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Біографія автора

В. Кравчук, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р техн. наук, проф., акад. НААНУ

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування