Методологія і модель еколого-економічного управління агротехнологіями

Автор(и)

Ключові слова:

біосфера, агротехнологія, агроінженерія, системи екологічного та економічного управління

Анотація

Робота присвячена проблемам рішення двоєдиного завдання агроінженерії (за міжнародним визначенням): «Нагодувати світ і зберегти планету», використовуючи вміння управляти екологічними, енергетичними та економічними складовими агротехнологій.
Підтверджено, що процес управління висуває умови: планувати (програмувати), виконувати, оцінювати і безперервно діяти над створенням і удосконаленням творчих агротехнологій на основі законів історичного розвитку природи планети (біосферних законів). За цими принципами запропонована абстрактно-логічна модель взаємозв’язку системи «довкілля-агротехнології», а також методологія системного підходу до управління клімат-розумною сільськогосподарською практикою виробництва, яка збереже природні ресурси, одночасно збільшуючи сільськогосподарське виробництво.
Мета досліджень. Удосконалення моделі взаємозв’язку навколишнього середовища, агротехнологій та інженерних рішень, а також методології еколого-економічного управління агротехнологіями на основі клімат-розумної сільськогосподарської практики з відображенням точного регулювання всіх складових її частин, процесів і процедур.
Методи досліджень. Використовували: методи планування (програмування) агротехнологій або продукції відповідно до рекомендацій ISO; агрометеорологічні параметри, зокрема вегетаційних індексів, досягнутих математичною обробкою даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ) та моделювання цих параметрів, за проектом Європейського Союзу Маrs (MCYFS - MARS Crop Grow Forecasting System); систему моделювання росту сільськогосподарських культур CGMS.
Результати досліджень. Розроблена модель взаємозв’язку «навколишнє середовище-агротехнології» і методологія еколого-економічного управління агротехнологіями передбачає реалізацію ієрархічного багатоконтурного процесу сучасного природокористування на геоценозной основі з відображенням точного регулювання всіх складових: системи прогнозування; системи екологічного управління і дефрагментації техніко-технологічних рішень до умов еколого-економічної оптимізації.
Висновки. Розглянуто еколого-економічні проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства при виробництві продукції землеробства. Визначено можливі шляхи їх вирішення на прикладі абстрактно-логічної моделі взаємозв’язку навколишнього середовища, агротехнологій та інженерних рішень, а також - методології еколого-економічного управління агротехнологіями.

Біографії авторів

В. Кравчук, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р тех. наук, проф., акад. НААНУ

В. Таргоня, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р с.-г. наук

Т. Гайдай, Методологія і модель еколого-економічного управління агротехнологіями

канд. тех. наук

Г. Голуб, Національний університет біоресурсів і природокористування

д-р тех. наук, проф.

С. Кухарець, Поліський національний університет

д-р тех. наук, проф.

М. Іванюта, Полтавський державний університет

канд. тех. наук

Посилання

ДСТУ ISO 14001: 2006. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, IDT). – К., Держспоживстандарт України, 2005. – 37 с.

Кравчук В., Погорілий В., Шустік Л. (2009). Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур. Проект «АгроОлімп 150» / Техніка і технології АПК. № 1. С. 22-27.

Кушнарёв А., Кравчук В. (2010). Новые научные подходы к выбору способа обработки почвы. Техника и технологии АПК. № 5 (8). С. 6–10.

Кравчук В. І. (2000). Концепція гарантовано-адаптованого управління робочими процесами сільгоспагрегатів та машин . Техніка АПК. №11–12. С.14–16.

Кравчук В. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин: Монографія. К.: НАУ. 2005. 208 с.

Кравчук В., Любченко С., Войновський В., Сербій В. (2009). Інтегрована система керованого землеробства – необхідний засіб новітніх технологій. Техніка і технології АПК. № 1. С. 32-34.

Кравчук В. І., Таргоня В. С., Дубровін В. О. (2008). Розвиток екологічних технологій, сільськогосподарської техніки і устаткування на основі фенологічного підходу. Науковий вісник Нац. Аграрн. ун-ту. Вип. 125. С. 372-378.

Погорілий Л., Таргоня В. (2003). Шляхи стабілізації та відтворення потенціалу агроекосистем. Вісті Академії інженерних наук України. № 2. С. 15-20.

Таргоня В. (2011). Системний підхід до розроблення біотехнологічних процесів для їх реалізації як складової біоконверсного комплексу. Техніка і технології АПК. № 2 (17). С. 17-21

Borawski, Piotr; Guth, Marta; Beldycka-Borawska, Aneta. (2020). Investments in Polish Agriculture: How Production Factors Shape Conditions for environmentalprotection? SUSTAINABILITY, Volume 12, Іssue 19, № 8160

Delclaux, Julie; Fleury, Philippe. (2020). Medium-term evolution in French national newspaper coverage of the interrelations between biodiversity and agriculture.

Fabio Micale Ph.D. AGR 14 CAST: Meteo & Agrometo infrastructure in the MCYFS http: / mars.jrc.it /.

Golas, Marlena; Sulewski, Piotr; Was, Adam. (2020). On the Way to Sustainable Agriculture-Eco-Efficiency of Polish Commercial Farms. AGRICULTURE-BASEL, Volume 10, Іssue 10, № 438

Hrustek, Larisa. (2020). Sustainability Driven by Agriculture through Digital Transformation. Sustainability, Volume 12, Іssue 20, № 8596

Jiang, Minjie; Hu, Xinjie; Chunga, Joseph. (2020). Does the popularization of agricultural mechanization improve energy-environment performance in China’s agricultural sector? JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Volume 276. №124210

Kulyk, Piotr; Augustowski, Lukasz (2020). Conditions of the Occurrence of the Environmental Kuznets Curve in Agricultural Production of Central and Eastern European Countries.

online.budstandart.com.dol-page https://www.clubofbologna.org

Pham, Hannah; Sutton, Bruce G.; Brown, Paul J. (2020). Moving towards sustainability: A theoretical design of environmental performance measurement systems. Journal of cleaner production, Volume 269, № 122273

Pajewski, Tomasz; Malak-Rawlikowska, Agata; Golebiewska, Barbara. (2020). Measuring regional diversification of environmental externalities in agriculture and the effectiveness of their reduction by EU agri-environmental programs in Poland. Journal of cleaner production, Volume 276, № 123013

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління