Моделювання ресурсу підшипників молотильного барабана зернозбирального комбайна

Автор(и)

Ключові слова:

сільськогосподарська техніка, зернозбиральні комбайни, підшипники кочення, знос, ресурс, аналітичне моделювання, програмне забезпечення

Анотація

Значна частина сільгосптехніки має сезонний характер використання, коли раптові відмови вкрай небажані. Виходячи з цього, моделювання реальних умов роботи підшипників у проектних розрахунках є актуальним, а новизна рішення задачі полягає у використанні для цього сучасних цільових комп’ютерних програм автоматизованого проектуван¬ня.
Мета досліджень. Теоретичне визначення терміну служби підшипників сільгосптехніки із застосуванням цільового комп’ютерного програмного забезпечення з урахуванням реальних умов їх експлуатації. Складання рекомендацій конструкційного характеру щодо усунення чинників, які прискорюють знос підшипників та підвищують їхню надійність.
Методи. Математичне моделювання умов роботи підшипників молотильного барабана зернозбирального комбайна з використанням цільового програмного забезпечення.
Результати. У статті наведені основні причини передчасного виходу з ладу підшипникових вузлів сільськогосподарської техніки, розглянуті види методик, які використовуються для розрахунку та моделювання умов роботи підшипників кочення з урахуванням специфіки машин і механізмів, у яких вони застосовуються.
На прикладі молотильного апарата зернозбирального комбайна проведена оціночна характеристика адаптації наявних комп’ютерних програмних додатків з розрахунку підшипників до умов експлуатації сільгосптехніки. Обрано найбільш достовірний програмний додаток, який враховує максимальну кількість факторів впливу на термін служби підшипникових вузлів.
Встановлено причину розбіжності значень розрахункового та фактичного ресурсу роботи підшипникових вузлів молотильного барабана зернозбирального комбайна, яка обумовлена досі неврахованим фактором температурної деформації (подовженням вала барабана), що призводить до зникнення теплового зазору між кільцями та тілами кочення підшипників та зниження ефективності роботи вузлових ущільнювачів.
Висновки.
1. Встановлена залежність впливу зміни і різниці температури складових елементів вузла молотильного апарата на довговічність роботи підшипників. З’ясовано, що за різниці між температурами корпусів підшипників і валом молотильного барабана більш ніж 20 °С тепловий зазор між його кільцями і тілами кочення зникає через термічне подовження вала барабана, що призводить до розкриття стику ущільнювача, а отже - до зниження ресурсу підшипників.
2. Запропоновано конструкційне рішення з модернізації вузлів підшипникових опор, за якого досягається нівелювання негативного впливу термічного подовження вала за мінімізованого втручання у базову конструкцію і пов’язані із цим матеріальні витрати. Подібне рішення може бути застосовано у більшості механізмів сільгосптехніки, де через низьку жорсткість чи з інших причин неможливе стале взаємне розміщення компонентів, які обертаються на підшипниках.

Біографія автора

М. Подольський, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. тех. наук, доцент

Посилання

Гаркави Н. Я. Ковалев И. Е., Горобец В. Л. и др. (2013). К вопросу о решении задач механики с помощью моделирования . Сб. статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конф. «Научная дискуссия: Вопросы технических наук», 130-138.

Долгов И. А. (2003). Уборочные сельскохозяйственные машины. Ростов н/Д, ДГТУ, 707.

ДСТУ ГОСТ 520:2014 Підшипники кочення. Загальні технічні умови. 2015, 72.

ДСТУ ГОСТ 21150:2019 (ГОСТ 21150-2017, IDT) Мастило Літол-24. Технічні умови. 2019, 12.

ДСТУ ГОСТ 24810:2018 (ГОСТ 24810–2013, IDT; ISO 5753-1:2009, NEQ; ISO 5753-2:2010, NEQ) Вальниці кочення. Внутрішні проміжки. 2018, 21.

Каталог деталей и сборочных единиц комбайнов ДОН 1500Б, 1500А / 1200, 1200Б. (2005), «Украгрозапчасть», 605.

Липовский М. И., Перекопский А. Н. (2018). Молотильное устройство комбайна для уборки зерновых культур. Журнал «Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства». DOI 10.24411/0131-5226-2018-10039.

Подольський М. І., Лілевман І. Й., Федорчук Д. Д. (2020). Дослідження впливу абразивних домішок різного походження на властивості змазки підшипників сільськогосподарської технік. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 26(40), 118-127.

Решетов Л. Н. (1992). «Самоустанавливающиеся механизмы», Машиностроение, Москва, 334.

Решения для сельского хозяйства (2018), NTN-SNR, Каталог, (Рус)

Решения для сельского хозяйства (2019), SKF, Каталог, (Анг).

Решняк С. Е., Максимов А. Д. (2014). Анализ износа и причин выхода из строя подшипников качения высокоскоростных шпиндельных узлов. Журнал «Известия Московского государственного технического университета МАМИ».

Родимцев С. А., Потапов Н. А. (2012). Технические решения проблемы травмирования семян при обмолоте. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 25, ч. І.

Слепова А. Ш. (2017). Анализ факторов, влияющих на износ подшипников. Журнал «Наука, техника и образование».

Тарасенко Б. Ф., Цыбулевский В. В. (2013). Усовершенствование зерноуборочного комбайна. Журнал «Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета».

Halme J., Anderson P. (2010).Rolling contact fatigue and wear fundamentals for rolling bearing diagnostics - state of the art. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, DOI 10.1243/13506501JET656.

Matthew L., Chih-Ling L., Paul A. (2020). On the Modeling of Wear in Grease-Lubricated Spherical Roller. Bearings. Journal Tribology Transactions, 63,

Issue 5, DOI 10.1080/10402004.2020.

Nurul F, Zaidi M. (2014). Analysis of Surface Parameters and Vibration of Roller Bearing. Journal Tribology Transactions, 57, 715-729, DOI 10.1080/10402004.2014.895887.

Zhang X., Xu H., Chang W., Xi H., Pei S., Wei M., Li H., Xu S. (2020). A dynamic contact wear model of ball bearings without or with distributed defects. Journal Tribology Transactions, DOI 10.1177/0954406220931544.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування