Поточний номер

№ 3(42) (2021): Вісник Університету банківської справи
					##issue.viewIssueIdentification##

У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.

Мови публікації: українська, англійська. Періодичність видання – три номери на рік.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем;

- Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах;

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту;

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології;

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем.

Вісник розрахований на науковців, працівників НБУ, комерційних банків, підприємств та фінансових установ, студентів.

Вісник представлено у міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія), Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, міжнародній пошуковій системі Google Scholar та у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова».

Опубліковано: 2021-12-23

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

Проблеми обліку, аналізу і аудиту

Переглянути всі випуски