ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИН ДЛЯ САДІННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

Ключові слова:

Лісовідтворення, Машини для садіння лісових культур, Саджальні головки, Конструкція, Тенденції.

Анотація

Мета роботи. Визначення основних напрямків і тенденції  розвитку конструкцій машин для садіння лісових культур на основі аналізу технічних засобів для лісовідновлення виробництва вітчизняних і зарубіжних підприємств і компаній.
Методи досліджень: аналітичні та статистичні дослідження - аналізування інформації у вітчизняних та зарубіжних наукових та виробничих джерелах.
У роботі проаналізовано конструкційні особливості двох типів машин для садіння лісових культур: лісових саджалок з нерухомими та хиткими сошниками, а також комбінованих грунтообробно-саджальних машин з фрезерними робочими органами для обробітку ґрунту та карусельних саджальних пристроїв для садіння саджанців із закритою кореневою системою.
Розглянуто конструкції лісових саджалок виробництва фірм ПАТ «Спецлісмаш» (Україна), «OTL» (Польща), «Egedal» (Данія), «Steinwendner» і «Quickwood» (Австрія). Фірми-виробники продукують лісові саджалки без саджального апарата  або з різними типами саджальних апаратів: променевими, дисковими, стрічковими, важільними з хитким захватом тощо.  Проаналізовано конструкційні особливості карусельних саджальних головок M-Planter Oy і Risutec Oy (Фінляндія), а також Bracke Forest Ab та EcoFräsen (Швеція).   
Висновки. Машини для відтворення лісових культур розвиваються за такими напрямками: удосконалення конструкцій лісових саджалок для безперервної роботи; на лісовідновлюваних роботах поширюються технології, які передбачають суміщення технологічних операцій підготовки ґрунту із садінням саджанців; комбіновані лісосадильні пристрої (садильні головки, карусельні садильні пристрої) навішуються на стрілу екскаваторів або харвестерів здійснюють підготовку ґрунту методом створення дискретних мікропідвищень за допомогою фрезерних або копальних робочих органів; комплектування машин для відтворення лісових культур комп’ютеризованими системами для керування і контролю технологічних параметрів процесу садіння саджанців.

Посилання

Сучасні тенденції розвитку конструкцій машин для підготовки та обробітку ґрунту в лісовому господарстві/ В. Думич, З. Кушнір // Техніка і технології АПК. - 2018. - № 1. - С. 12-15.

Думич В. Сучасна ґрунтообробна техніка для лісового господарства / В. Думич, М. Мазурак// Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. ‑ № 23 (37) -

С. 136-141.

Luoranen, J. Machine planting of Norway spruce by Bracke and Ecoplanter: an evaluation of soil preparation, planting method and seedling performance / J. Luoranen, R. Rikala, H. Smolander // Silva Fennica. – 2011. – № 45 (3). – p. 341-357.

Rantala, J. A techno economic evaluation of Bracke and M-Planter tree planting devices/ J. Rantala, P. Harstela, V-M.Saarinen, L. Tervo // Silva Fennica. – 2009. – № 43 (4). – p. 659-667.

Бартнев И. Современної развитие конструкций лесопосадочных машин за рубежом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/.../sovremennoe-razvitie-konstruktsiy-lesoposadochnyh-mashi.

Опубліковано

2019-05-01

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування