Випробування дискового агрегата типу T-allAr виробництва ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ»

Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук

Анотація


Мета роботи – інженерне, агротехнічне та експлуатаційно-технологічне оцінювання роботи дискового агрегата типу T-allAr.
Методи досліджень: аналітичний огляд, аналіз конструкції дискового агрегата за даними виробника та в реальних умовах, формалізація та узагальнення результатів випробувань.
Результати. На вітчизняному ринку виробників дискових знарядь для обробітку грунту
(дискаторів) відмічена поява нового з брендом ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ». Щоб увійти в насичений ґрунтообробними знаряддями вітчизняний ринок згаданому виробнику довелось виконати інтенсивний інформаційний пошук для закладання в конструкцію інноваційних рішень. Спеціалісти підприємства пропонували нові компонувально-технологічні особливості використання універсальної рами, використали нові марки сталі для забезпечення підвищених характеристик міцності, розробили власні варіодискові ґрунтообробні знаряддя з новими підходами до регулювань та розміщення їх на стійках. У результаті запропоновано раму, яку за бажанням споживача можна переобладнувати чизельними лапами або дисковими робочими органами. Цим забезпечується економія капіталовкладень, що особливо актуально на початкових умовах господарювання за гострого дефіциту коштів. Закладене високе змінне від 100 до 130 кг навантаження на диск розширює технологічну адаптованість обробітку ґрунтів з підвищеним вмістом рослинних решток. Наявність конструкційних рішень вимагала ретельних досліджень з вибору ніші потенційних споживачів, для чого типорозмір дискових агрегатів був зорієнтований на господарства малого та середнього рівня. Все це дозволило отримати продукт, який вимагав виробничої перевірки. У результаті спільної взаємодії з інститутом випробувань УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого вироблено документацію, оцінено закладений інженерного-технологічний  потенціал конструкції дискатора.
Висновки. Польовими випробуваннями встановлено якісні експлуатаційно-технологічні показники цієї машини, які дозволили рекомендувати машину до впровадження у виробництво.


Ключові слова


Дисковий обробіток грунту; Дискатори; Конструкційні рішення; Універсальна рама модульного типу; Ресурсозбереження; Випробування.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Ґудзь В. П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії. К.: Вища школа. – 10 1995. – 310 с.

Левченко П. – Машини з активними робочими органами в сільськогосподарському виробництві. – Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2014. – Вип. 18 (32). С 309-316.

Протокол випробувань № 01-47-2018 від “17” грудня 2018 р. Дослідницьке. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого