ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ КАБІН ТА КАРКАСІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Автор(и)

Ключові слова:

Показники безпеки, Захисні конструкції колісних тракторів, Нормативний документ, Зони вільного простору, Метод випробувань.

Анотація

Мета досліджень — розроблення технічного забезпечення випробувань кабін та каркасів колісних тракторів статичним навантаженням.
Об’єкт дослідження — процеси впливу випробувального обладнання на кабіни та каркаси випробовуваних колісних тракторів.
Предмет дослідження — закономірності відтворення випробувальним обладнанням умов граничної безпечності кабін та каркасів колісних тракторів.
Під час експлуатації тракторів часто трапляються ситуації, коли необхідно долати перешкоди місцевості або працювати на схилах, Такі ситуації призводять до ризику перекидання, внаслідок чого кабіна затискає оператора, призводячи до тяжких травм, навіть смерті. Захисна конструкція оператора покликана залишити зону вільного безпечного простору у разі перекидання та  поглинути енергію, отриману від контакту із землею.
Результати. Проведено аналіз конструкційних рішень захисних конструкцій оператора під час перекидання сільськогосподарських тракторів, виконано огляд наявних методів та технічних засобів для випробувань. Встановлено, що нормативні документи визначають лише суттєві вимоги до випробувального обладнання, конкретні технічні рішення були метою для розроблення стенда в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Висновки. Підібрано методику випробувань захисних конструкцій колісних тракторів за статичного навантаження. Згідно з ДСТУ ISO 5700:2004 передбачено метод імітації навантаження захисних кабін та каркасів колісних тракторів на стенді. Виготовлено та опрацьовано стенд для визначення захисних властивостей за статичного навантаження захисних конструкцій (кабін або каркасів) сільськогосподарських і лісових колісних тракторів. Стенд дозволяє навантажувати статичним зусиллям конструкцію кабін та каркасів колісних тракторів у горизонтальній площині до 30160 кг,  у вертикальній площині до 21300кг. Просторово-компонувальне рішення стенда дозволяє проводити випробування відповідно до методики, встановлюючи захисну конструкцію на шасі трактора із системою демпфувальної підвіски.

Біографія автора

Олександр Гапоненко, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

Посилання

Franceschetti B., Rondelli V., Guarnieri A., Capacci E. Dynamic and static ROPS tests on modern tractors / International Conference of Agricultural Engineering / AgEng 2014 Zurich 6 – 10 July.

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Захисні конст­рукції. Метод статичного випробовування та умови приймання: ДСТУ ISO 5700:2004 (ISO 5700:1989, IDТ). – [Чинний від 2005-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – с. 19. – (Національний стандарт України).

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Конструкції для захисту під час перекидання. Методи динамічного випробування та умови приймання: ДСТУ ISO 3463:2015 (ISO 3463:2006, IDТ). – [Чинний від 2016-01-01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2017 – с. 15. – (Національний стандарт України).

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Code 4. (February 2016). OECD Standard Code for the official testing of protective structures on agricultural and forestry trac-tors (static test). Available at. Paris, France: OECD Headquarters. www.oecd.org.

Harris, J. R., McKenzie, E. A. (Jr), Etherton, J. R., Cantis, D. M., & Ronaghi, M. (2010). ROPS performance during field upset and static testing. Journal of Agricultural and Safety and Health, 16(1), 5-18.

Hailoua Blanco D., Martin C., Ortalda A. Virtual ROPS and FOPS testing on agricultural tractors according to OECD standard Code 4and 10 / 14th International LS-DYNA Vsers Conference / June 12-14, 2016. – P. 1-1 – 1-21.

Lochmann, cabin innovation. Testing and certification [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.lochmann.eu/en/company/testing-and-certification.html. – Заголовок з екрану.

Стенд для испытаний защитных устройств промышленных тракторов. Шаталинская Е.А., Даньшин Ю.А., Сушко Б.А. к.т.н. (ЧФ НАТИ), Карлов А.Г. Нарадовый Д.И. (УралНИИС НАТИ), Кокорин Г.В. Огай Б.С. (ПО ЧЗПТ). – Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1989, №11 стр.23-24.

Спецавтотехника, постоянная борьба с техническим не совершенством. FOPS/ROPS - шлёпс… [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.sat93.ru/index.php?page=showarticle.php&id=159. – Заголовок з екрану.

Машини лісозаготівельні, трактори лісопромислові та лісогосподарські. Пристрій захисту при перекиданні. Вимоги безпеки та методи випробування: ДСТУ ГОСТ ИСО 8082:2004 (ГОСТ ИСО 8082-2002, IDT). – [Чинний від 2005-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України 2004. – с. 9.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування